Hodinové náklady práce sa v Únii pohybujú od deväť do 54 eur. Aké sú na Slovensku?

Priemerné hodinové náklady práce v Európskej únii v celom hospodárstve predstavovali vlani 31,80 eur. V roku 2022 pritom boli na úrovni 30,20 eur, čo znamená medziročný nárast o 5,3 %.

Ako ďalej vyplýva z údajov Eurostatu, najnižšie hodinové náklady práce sú v Bulharsku (9,3 eur), naopak, najvyššie sú v Luxembursku (53,9 eur).

Nárast o desať percent

Určite vás zaujíma, kde sa na rebríčku nachádza Slovensko. Je na jedenástom mieste od spodku, s priemernou hodinovou cenou práce na úrovni 17,2 eur. Oproti roku 2022 táto hodnota vzrástla o viac ako desať percent.

Medzi piatimi krajinami s najvyššie hodnotenou úrovňou hodinových nákladov práce sa popri Luxembursku nachádza aj Nórsko, Island, Dánsko a Belgicko.

Nemzdové náklady

Dve hlavné zložky nákladov práce tvoria mzdy a platy a nemzdové náklady, napríklad sociálne príspevky zamestnávateľov.

Podiel nemzdových nákladov na celkových nákladoch práce za celé hospodárstvo predstavoval v EÚ 24,7 %. Najnižší podiel nemzdových nákladov zaznamenal Eurostat na Malte (1,4 %), v Rumunsku (5 %) a v Litve (5,4 %) a naopak najvyšší vo Švédsku (32,2 %) a vo Francúzsku (31,9 %).

Hodinové náklady práce v priemysle boli v rámci únie v objeme 32,2 eur, v stavebníctve predstavovali 28,5 eur. V službách hodinové náklady práce predstavovali 31,8 eur. V prevažne nepodnikateľskej sfére boli na úrovni 32,4 eur.

Zdroj: sita.sk