Nové Vedenie Policajného Zboru: Prezident, Dopravná Polícia a Úrad na Ochrane Ústavných Činiteľov

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok oznámil sériu nových významných personálnych zmien v Policajnom zbore, ktoré prinášajú zmenu v jeho vedení.

Dočasné poverenie funkcii prezidenta Policajného zboru Ľubomíra Soláka je jedným z klúčových krokov. Tento krok nasleduje po odchode doterajšieho povereného šéfa polície Rastislava Polakoviča, ktorý preberá novú úlohu vedenia dopravnej polície.

Zároveň sa Ivan Hapšták stáva viceprezidentom Policajného zboru zodpovedným za oblasť migrácie, operatívnych činností a riadenia služieb. Tieto zmeny v štruktúre vedenia sľubujú zameranie na rôzne aspekty prevencie a efektívnejšieho zvládania situácií v týchto oblastiach.

Významným ťahom je aj menovanie Pavla Krejčího do pozície riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Tento krok je dôležitý v kontexte zabezpečenia bezpečnosti vôbec najdôležitejších osôb v krajine.

Minister Šutaj Eštok o týchto kľúčových personálnych zmenách informoval prostredníctvom svojho sociálneho média, podčiarkujúc tak ich význam a transparentnosť.

Tieto zmeny v Policajnom zbore signalizujú snahu o efektívne riešenie aktuálnych výziev v oblasti bezpečnosti a prevencie v rámci krajiny, pričom kľúčové pozície sú priradené odborníkom s výraznými skúsenosťami v daných oblastiach.

Zdroj: fb Matúš Šutak Eštok

redakcia premium news