O predčasný starobný dôchodok je vysoký záujem, výhodnosť odchodu do dôchodku však bude známa až neskôr

Dôchodok sa vždy vypočítava podľa individuálnej situácie daného klienta.

Jeho výška závisí od období jeho dôchodkového poistenia, vymeriavacích základov, z ktorých odvádzal poistné na dôchodkového poistenie a od aktuálnej dôchodkovej hodnoty, ktorá sa stanovuje každoročne na konci roka pre nasledujúci kalendárny rok.

Pre rok 2024 má byť aktuálna dôchodková hodnota známa až 4. decembra tohto roka. Upozorňuje na to Sociálna poisťovňa.

Aktuálna dôchodková hodnota

Predčasných starobných dôchodkov, ktoré Sociálna poisťovňa prizná v tomto roku, sa týka tohtoročná dvojnásobná valorizácia. Ide o januárovú valorizáciu o 11,8 percenta a o júlové zvýšenie penzií o 10,6 percenta. O tieto percentá sa dôchodky zvyšujú pri ich priznaní.

V budúcom roku sa novopriznané dôchodky budú valorizovať o 14,5 %. „Pri požiadaní o predčasný starobný dôchodok, napríklad o pár mesiacov neskôr, treba zohľadniť aj to, že jeho krátenie potom nebude také vysoké,“ upozorňuje poisťovňa.

Zvýšený nárast žiadostí

Okrem toho do výpočtu sumy dôchodku vstupuje aj ďalšia dôležitá veličina – spomínaná aktuálna dôchodková hodnota.

„Predpokladá sa, že v súvislosti s rastom priemernej mzdy v národnom hospodárstve bude táto hodnota platná v budúcom kalendárnom roku vyššia, ako je v tomto roku a prispeje k zvýšeniu výslednej sumy dôchodku priznaného v roku 2024,“ tvrdí poisťovňa.

Sociálna poisťovňa zaznamenala počas uplynulých týždňov zvýšený nárast žiadostí o predčasný starobný dôchodok, najmä o legislatívnu novinku – predčasný starobný dôchodok po štyridsiatich odpracovaných rokoch. Medziročný nárast žiadostí o predčasný starobný dôchodok je na úrovni takmer 56 %.

Kým do konca septembra minulého roka Sociálna poisťovňa evidovala 9 861 žiadostí o predčasný starobný dôchodok, v septembri tohto roka ich bolo 15 359. Medzimesačne stav žiadostí vzrástol o takmer 120 %.

Alternatívne podmienky nároku

Od začiatku tohto roka sú podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok alternatívne, a to v závislosti od toho, či poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov. Zákon pritom vymedzuje, ktoré obdobie sa považuje za odpracovaný rok, pričom taxatívne vylučuje niektoré obdobia.

Ide o obdobia štúdia, nezamestnanosti, politického alebo odborného školenia a obdobia dodatočného doplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie štúdia a obdobie evidencie uchádzača o zamestnanie. Tieto obdobia sa teda do štyridsiatich odpracovaných rokov nezarátajú.

Ak poistenec žiada o priznanie predčasného starobného dôchodku viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, Sociálna poisťovňa najskôr posúdi, koľko odpracovaných rokov získal.

Čo ak poistenec nemá 40 odpracovaných rokov

Ak získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nárok na predčasný starobný dôchodok mu vznikne, ak je suma jeho predčasného starobného dôchodku vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima, teda 430,30 eura mesačne.

Suma predčasného starobného dôchodku, ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov, bez ohľadu na to, koľko mu chýba do dovŕšenia dôchodkového veku, sa pritom znižuje o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku.

Ak však poistenec nezískal 40 odpracovaných rokov, plná suma dôchodku sa mu znižuje výraznejšie, a to o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Za 365 dní suma dôchodku klesne o 6,5 %. V tomto prípade je podmienkou aj to, že mu do dovŕšenia dôchodkového veku musia chýbať najviac dva roky.

Zdroj: SITA