Pokuta pre Ministerstvo investícií: Kontroverzia okolo propagačného časopisu Veroniky Remišovej

Ministerstvo investícií sa ocitlo v ohnisku pozornosti po udelení pokuty vo výške 5 500 eur zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Dôvodom? Propagačný časopis s názvom “Lepšie Slovensko” exministerky Veroniky Remišovej.

Súčasný minister investícií, Richard Raši, zdôraznil, že zastavenie vydávania tohto časopisu patrilo medzi jeho prvé kroky po nástupe do funkcie. Vyjadril presvedčenie, že časopis neslúžil dostatočne k informovaniu o eurofondoch a jeho distribúcia bola problematická, najmä pokiaľ ide o menšie miesta a obce.

Úrad pre verejné obstarávanie identifikoval porušenia zákona o verejnom obstarávaní v procese zadávania zákazky na tlač a distribúciu časopisu. Tieto porušenia sa týkali princípov nediskriminácie hospodárskych subjektov, proporcionality, transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. Ich vplyv na výsledok verejného obstarávania bol podľa ÚVO evidentný.

Minister Raši dodal, že táto situácia je ďalším príkladom nekompetentnosti bývalej ministerky Remišovej, čo v konečnom dôsledku záťaží občanov Slovenska. Časopis “Lepšie Slovensko” sa rozoslal takmer do pol milióna domácností v krajských mestách.

Za šesť vydaní tohto periodika ministerstvo investícií vynaložilo viac ako 350-tisíc eur s DPH len na tlač a distribúciu. Tento prípad ukazuje na závažné nedostatky v riadení a transparentnosti verejných zákaziek, ktoré vyvolávajú obavy o správne využívanie verejných financií a informovanie občanov.

redakcia premium news