Prestanú nám v peňaženkách cinkať a šušťať peniaze? Budeme platiť digitálne? A ak áno, odkedy?

Prestaneme používať hotovosť a budeme platiť iba digitálnym eurom? Ako to bude vyzerať? O čo ide? Digitálne euro by malo predstavovať digitálnu formu hotovosti, vydávanú centrálnou bankou a dostupnú všetkým v celej eurozóne.

Prípravná fáza sa začne 1. novembra a bude trvať predbežne dva roky. “Jej súčasťou bude finalizácia súboru pravidiel digitálneho eura a výber poskytovateľov, ktorí by mohli vyvinúť platformu a infraštruktúru digitálneho eura. Zahŕňať bude aj testy a experimenty s cieľom vyvinúť digitálne euro, ktoré spĺňa požiadavky Eurosystému i potreby používateľov – funkčnosť, ochranu súkromia, finančnú inklúziu a vplyv na životné prostredie,” píše v správe Národná banka Slovenska. “Otázku zavedenia digitálneho eura analyzujeme spolu s národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny,” uvádza banka.

Išlo by o digitálnu menu centrálnej banky, ktorá by bola elektronickým ekvivalentom hotovosti. Zároveň by bola doplnkom bankoviek a mincí a pre ľudí by znamenala ďalšiu možnosť platby.

Digitálne euro by bolo elektronickým platobným prostriedkom, ktorý by bol bezplatne dostupný pre všetkých. Rovnako ako dnes hotovosť by sa dalo používať všade v eurozóne, pričom by zaručovalo bezpečnosť a súkromie. Vo svete charakterizovanom čoraz väčšou mierou digitalizácie by bolo digitálne euro pre našu jednotnú menu ďalším krokom vpred.

Prečo digitálne euro potrebujeme? Ako uvádza Národná banka Slovenska, vďaka digitálnemu euru by sa dali verejné peniaze používať na digitálne platby, čo by nám všetkým zjednodušilo život. „Našu menu musíme pripraviť na budúcnosť,“ uviedla prezidentka ECB Christine Lagardová. „Digitálne euro navrhujeme ako digitálnu formu hotovosti, ktorá sa dá bezplatne používať na všetky digitálne platby a ktorá spĺňa najvyššie štandardy ochrany súkromia. Používalo by sa popri fyzickej hotovosti, ktorá by bola aj naďalej k dispozícii, takže by nebol nikto vylúčený.“

Prioritou projektu digitálneho eura je zabezpečenie ochrany údajov. Eurosystém by nemal prístup k osobným údajom používateľov, ani by ich nemohol na základe platobných informácií identifikovať. V prípade platieb offline by zároveň digitálne euro zabezpečovalo podobnú úroveň súkromia ako hotovosť.

Digitálne euro by podporovalo odolnosť, konkurenciu a inovácie v európskom platobnom sektore. Vďaka nemu by mala eurozóna k dispozícii celoeurópske platobné riešenie riadené na európskej úrovni. Prispievalo by k vyššej odolnosti, keďže by využívalo vlastnú infraštruktúru. Zároveň by bolo platformou, na ktorej by európski dohliadaní sprostredkovatelia mohli pre svojich klientov vyvíjať celoeurópske služby, čo by viedlo k nárastu efektívnosti, zníženiu nákladov a podpore inovácií.
„Ľudia majú čoraz väčší záujem platiť digitálne, preto by sme mali byť pripravení vydávať popri hotovosti aj digitálne euro,“ uviedol Fabio Panetta, člen Výkonnej rady ECB a predseda pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre digitálne euro. „Digitálne euro by zefektívnilo európske platby a prispelo k strategickej autonómii Európy.“

Digitálne euro by doplnkom hotovosti, nie jeho náhradou. Existovalo by popri hotovosti ako odpoveď na rastúci dopyt ľudí po rýchlych a bezpečných digitálnych platbách. V eurozóne by naďalej bola k dispozícii hotovosť, rovnako ako ostatné súkromné elektronické platobné prostriedky, ktoré sa používajú v súčasnosti.

Zdroj: 1.pluska.sk