Reakcia predsedu vlády SR Roberta Fica na vyhlásenie prezidentky SR

Po tom, čo sa pani prezidentka otvorene postavila za vyšetrovateľov NAKA obvinených zo závažných zločinov, nepovažujem za prekvapujúce, že sa postavila aj na stranu špeciálneho prokurátora pána Lipšica nesúceho plnú zodpovednosť za masívne manipulácie trestného konania z politických dôvodov. Bývalého politika, ktorý bytostne nenávidí politikov súčasnej vládnej koalície, ktorý je právoplatne odsúdený za zabitie a podozrivý z celého radu podvodov.

Viac ako tri roky sme trpezlivo prinášali dôkaz za dôkazom a preukazovali protiprávne konanie pána Lipšica a jeho viacerých kolegov na ÚŠP. Dve tretiny z takmer 30-tich rozhodnutí ÚS SR o porušení základných práv v exponovaných kauzách sa týka zneužívania ustanovení Trestného poriadku o väzbe, kde má ÚŠP plniť úlohu dozoru uloženú priamo zákonom. ÚŠP zlyhal na celej čiare a z garanta zákonnosti v exponovaných kauzách sa stal vykonávateľom zvráteného politického cieľa – zlikvidovať vtedajšiu opozíciu prostriedkami trestného práva s otrasnými dôsledkami – až po úmrtia niektorých obvinených. Za daných okolností nie je možné iné riešenie len zrušenie ÚŠP a presun agendy tohto špecializovaného útvaru na krajské a okresné prokuratúry.

Súhlasím s vyhlásením pani prezidentky z októbra tohto roku, kedy uznala, že samotné zrušenie ÚŠP nemožno automaticky kvalifikovať ako rozporné s Ústavou SR. Ako hlavný argument na spochybňovanie predloženej novelizácie trestnej legislatívy pani prezidentka predkladá neúmernú rýchlosť konania vlády. Pani prezidentka je presvedčená, že vláda nemá na návrh na skrátené legislatívne konanie zákonné dôvody.  Rešpektujem jej právo vrátiť zákon na opätovné prerokovanie v NR SR a nikto jej nemôže zabrániť ani v podaní návrhu na ÚS SR, aby zachránila pána Lipšica vo funkcii. Ale nemôžeme súhlasiť s tým, že neexistujú dôvody na skrátené legislatívne konanie. Zákon – rokovací poriadok NR SR hovorí jasnou rečou – skrátené legislatívne konanie je povolené, okrem iných prípadov, aj vtedy, ak sú ohrozené základné práva a slobody. Ostatné tri roky činnosti ÚŠP sú plné porušovania základných práv a slobôd, mnohí prokurátori ÚŠP boli disciplinárne stíhaní za vážne porušenia svojich povinností. Na Slovensku niet žiadneho iného orgánu, kde by ohrozenie základných práv a slobôd občanov SR bolo tak akútne ako práve v prípade ÚŠP. Rád by som pani prezidentke pripomenul, že predchádzajúcim trom vládam od roku 2020 podpísala celý rad zákonov prijatých v skrátenom legislatívnom konaní bez akýchkoľvek zákonných dôvodov na takýto postup. Naopak, v prípade diskutovaného návrhu na zrušenie ÚŠP a zmenu trestných kódexov sú dôvody na skrátené legislatívne konanie v plnom rozsahu.

Ako predseda vlády vyviniem v spolupráci s mojimi koaličnými partnermi maximálne úsilie, aby sme významný programový cieľ mojej vlády – zásadné zmeny v trestnom systéme schválili v plánovanom termíne do konca roku 2023.

Zdroj: Tlačový odbor Úradu vlády SR