Sociálna poisťovňa začína vyplácať trináste dôchodky, zákon stanovuje jednu podmienku

Sociálna poisťovňa začína dôchodcom vyplácať trináste dôchodky. Túto štátnu sociálnu dávku vyplatí automaticky, bez žiadosti penzistu.

Výška trinástej penzie

Maximálna suma trinástej penzie je rovnako ako vlani 300 eur, dostanú ju poberatelia dôchodku vo výške 268,88 eura a nižšie.

Ich penzie sú totiž najviac v aktuálnej sume životného minima. Poberateľom dôchodku v rozpätí od 268,89 eura do 963,32 eura sa suma trinásteho dôchodku znižuje až do minimálnej výšky 50,01 eura. Najnižší trinásty dôchodok vo výške 50 eur dostanú penzisti, ktorí poberajú dôchodok v sume 963,33 eura a vyššie.

Podmienky na trinásty dôchodok

Podmienkou nároku na trinásty dôchodok je, aby osobe vznikol nárok na výplatu dôchodku v novembri tohto roka. Ak nárok na poberanie dôchodku vznikne penzistovi až v decembri, trinásty dôchodok nedostane.

Trinástu penziu dostanú poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Pri súbehu nárokov na výplatu viacerých dôchodkov sa vypláca len jeden trinásty dôchodok.

Kalkulačka na výpočet

Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej internetovej stránke kalkulačku na výpočet sumy trinásteho dôchodku.

Poberateľ dôchodku do nej vpíše sumu dôchodku, resp. jednotlivých dôchodkov, ktoré dostáva. Po kliknutí na políčko „vypočítať“ zistí, v akej sume mu patrí trinásty dôchodok. Kalkulačka umožňuje zápis aj v inej mene ako euro, pričom zabezpečí prepočet inej meny na euro.

Na prepočet dôchodku z cudziny sa použije referenčný výmenný kurz určený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý bol platný 1. septembra tohto roka.

Zdroj: SITA