Stavby roka 2023 sú známe, ocenili aj severný obchvat Prešova a projekt rekonštrukcie a dostavby galérie

Výsledky celoštátnej súťaže Stavba roka 2023 sú známe. Hlavnú cenu v kategórii inžinierske stavby a titul Stavba roka získala stavba R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa. Súčasne získala aj Cenu za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby od vyhlasovateľa Technický a skúšobný ústav

Odovzdaných 11 cien

Odovzdaných bolo 11 cien, jedna hlavná cena v kategórii budovy, jedna hlavná cena v kategórii inžinierske stavby, dve ceny za celospoločenský prínos a šesť cien vyhlasovateľov súťaže a jedna Cena verejnosti na základe hlasovania verejnosti.

Hlavné ceny odovzdávali štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma, štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková spolu s prezidentom Združenia ABF Slovakia Vincentom Kvočákom a zástupcami generálnych partnerov. Informovalo o tom združenie ABF Slovakia.

Stavba roka si odniesla hneď dve ceny

Hlavnú cenu v kategórii budovy a ocenenie titulom Stavba roka 2023 získal projekt Rekonštrukcia a dostavba Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Tá súčasne získala aj Cenu Ministerstva dopravy SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva.

Rekonštrukcia a modernizácia školského závodu Gastrocentrum Trenčín získala Cenu Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska, pričom cenu odovzdal viceprezident Únie miest Slovenska a primátor mesta Trnava Peter Bročka.

Stavba Vaillant Head Pump Plant získala Cenu verejnosti. Z celkového počtu 58 474 hlasov získala stavba 17 789 hlasov, a teda 29,4 percenta. Stavba zároveň získala aj Cenu za výnimočné a progresívne projektové riešenie od hlavného garanta odbornej časti súťaže a generálneho partnera súťaže Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Cenu za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby od vyhlasovateľa – Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, získala stavba administratívneho centra Pribinova 40 Bratislava.

Záštitu nad súťažou prebrala prezidentka a minister dopravy

„Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby bola udelená odbornou porotou stavbe Pavilón špičkových technológií Univerzity Komenského,“ informovalo združenie s tým, že cenu odovzdal dekan Stavebnej fakulty STU Bratislava.

Odborná porota udelila aj Cenu za nápaditý architektonický koncept. Získala ju stavba Bytový dom ZWIRN 1. Cenu bytový/rodinný dom roka odborná porota udelila stavbe Bory Nový Dvor – 2. fáza. Ako združenie na záver informovalo, záštitu nad súťažou prevzala prezidentka Zuzana Čaputová a minister dopravy Jozef Ráž.

Zdroj: sita.sk