Voľby do Európskeho parlamentu sa blížia, Pellegrini stanovil dátum

Predseda parlamentu Pellegrini v piatok určil termín volieb do Európskeho parlamentu na 8. júna 2024. Lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností je stanovená do 5. marca. Zároveň sa do 9. apríla musia utvoriť okresné a okrskové volebné komisie a prvé zasadnutie sa musí uskutočniť do 26. apríla.

Na Slovensku budeme do EP voliť 15 poslancov na funkčné obdobie päť rokov.

„Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť volený občan SR, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 rokov a má trvalý pobyt na území SR, ale aj občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 rokov a má trvalý pobyt na území SR,“ uviedla Kancelária Národnej rady SR.

Zdroj: sita.sk