Budova Pavilónu špičkových technológií UK nominovaná na Stavbu roka 2024

V súťaži Stavba roka je za uplynulý rok 2023 nominovaných viacero výnimočných stavieb. Spoločnosť KAMI PROFIT, s.r.o. realizovala Výstavbu pavilónu špičkových technológií, ktorú môžete podporiť aj vy v kategórii Cena verejnosti.

Kľúčovou investíciou projektu ACCORD je novostavba pavilónu špičkových technológií pre výskumnú oblasť pokročilých materiálov s celkovou zastavanou plochou 1798,5 štvorcových metrov. Budova Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) v Bratislave sa nachádza v areáli vysokoškolského areálu v Mlynskej doline. Nový pavilón je technicky vybavený tak, aby umožnil flexibilnú organizáciu prístrojov na experimenty, mal potrebné zázemie pre výskumníkov či doktorandov. Objekt je rozdelený na dve časti, ktoré sú prepojené dvojpodlažnou presklenou transparentnou halou, dominantný je schodiskový presklený kubus. Fasáda je orámovaná keramickým plášťom s pásovými hliníkovými oknami, je navrhnutá kombinácia odtieňu červenej a šedej farby. Výtvarné riešenie vychádza z kontrastného farebného pôsobenia veľkoplošných fasád s presklenými plochami vstupnej zóny a prednáškových miestností. V konferenčnom bloku sú kancelárie pre profesorov a vedenie školy s ďalšou seminárnou miestnosťou.

Generálny dodávateľ, spoločnosť KAMI PROFIT, s.r.o., verí , že tento nový projekt prispeje k vzdelávaniu a k spolupráci medzi rôznymi odvetviami na najvyššej úrovni. Máme zato, že je dôležité podporovať projekty podporujúce vedu a výskum a ponúkli budúcim generáciám podmienky , ktoré ich presvedčia ostať a študovať na Slovensku. KAMI PROFIT, s.r.o. je vďačné za príležitosť sa podieľať na projekte, ktorým podporíme vzdelanie, vedu a výskum.

Zdroj: KAMI PROFIT, s.r.o.