EY a denkstatt sa spoločne stanú najväčším poskytovateľom poradenských služieb v oblasti udržateľnosti 

  • denkstatt sa v krajinách Rakúsko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko stane súčasťou siete EY 
  • Približne 170 odborníkov na udržateľnosť sa pripojí k EY a spoločne ponúknu komplexný balíček služieb pri riešení otázok udržateľnosti

EY a denkstatt spoja svoje sily a spoločne sa stanú jedným z najväčších  poradcov v oblasti udržateľnosti v strednej európe s vysokošpecializovanými odborníkmi na témy udržateľnosti a klimatickej stratégie. denkstatt sa tak okamžite stane súčasťou siete EY –  na Slovensku, v Rakúsku, ako aj v Bulharsku, Rumunsku a Maďarsku s celkovo 170 zamestnancami a v budúcnosti bude na trhu vystupovať pod značkou EY denkstatt. Po doplnení o už existujúcich odborníkov zameraných na udržateľnosť v ďalších oblastiach poskytovaných služieb EY, ako je daňové, strategické, technologické a právne poradenstvo v rámci spolupráce s advokátskou kanceláriou EY Law, budú sprevádzať podniky na ich ceste za udržateľnosťou. 

Vďaka zjednoteniu síl, EY a denkstatt ponúkajú kompletný balíček služieb vo vysoko dynamickej a komplexnej konzultačnej oblasti udržateľnosti – od udržateľného zamerania obchodných modelov cez technické a vedecké expertízy až po témy regulácií alebo tiež „Green Taxes“ a omnoho viac. Tímy sú multidisciplinárne a špecificky zložené podľa požiadaviek zákazníka – od klasických manažérskych poradcov, daňových poradcov a audítorov cez odborníkov na ESG Reporting, predpisy zamerané na udržateľnosť, EHS manažment, posudzovanie životného cyklu a Footprinting, obehové hospodárstvo alebo aj ESG softvér až po technických inžinierov, dátových analytikov a architektov. Tak sa môže spoločnostiam poskytnúť pomoc vo všetkých oblastiach. Súčasťou portfólia poskytovaných výkonov zostáva aj kontrola správ o udržateľnosti. 

Skupina denkstatt bola založená v roku 1993 vo Viedni a odvtedy sa z nej vyvinula vedúca poradenská a konzultačná spoločnosť pre oblasť udržateľnosti na rakúskom a európskom trhu s asi 170 zamestnancami a zastúpeniami v piatich krajinách. S vyše tridsaťročnými skúsenosťami denkstatt poskytuje rozsiahle portfólio výkonov súvisiacich s témami udržateľnosti, ako aj poradenstvo v oblasti CSRD a klasifikácie hospodárskych činností zo strany EÚ, hodnotenia udržateľnosti, obehového hospodárstva či podloženej klimatickej a ESG stratégie. Zlúčenie so sieťou EY je ďalším krokom k dosiahnutiu ešte väčšieho vplyvu v regióne strednej Európy. Takto môžu spoločnosti na celom svete premeniť povinné nariadenia na príležitosti – pre odolné a úspešné obchodné modely. 

Aj v rámci EY má poradenstvo zamerané na udržateľnosť svoju tradíciu: Už takmer dvadsať rokov spoločnosť poskytuje služby v oblasti preverenia udržateľnosti a s tým súvisiace poradenské služby a pomáha zákazníkom pri ich udržateľnej transformácii. Od roku 2021 sa portfólio poradenských služieb zameraných na udržateľnosť výrazne rozšírilo o ďalšie služby, ako napr. stratégia, zdaňovanie, M&A a podpora, ako aj presadzovanie regulačných predpisov týkajúcich sa klasifikácie hospodárskych činností zo strany EÚ, CSRD alebo CSDDD. Poradenstvo v oblasti kľúčovej udržateľnosti je odvtedy silnejšie prepojené so všetkými ostatnými poskytovanými službami z oblastí daňového, manažérskeho, strategického a transakčného poradenstva a tieto činnosti zlučuje do iniciatívy EY Sustainability na oddelení poradenstva v oblasti klimatickej zmeny a trvalo udržateľného rozvoja (EY CCaSS). 

Zodpovednosť za udržateľnosť leží na EY tak z pozície spoločnosti, ako aj zamestnávateľa. Vplyvy na komunitu a životné prostredie sa presne sledujú. EY každoročne zverejňuje dosiahnuté míľniky v oblasti udržateľnosti vo vlastnej správe o udržateľnosti,. 

PR: Katarína Sekulová