Hellebrandt vysvetlil, prečo zatajil svoju diagnózu

Bývalý opozičný poslanec Národnej rady SR Tomáš Hellebrandt (Progresívne Slovensko).

Na Slovensko som sa vrátil po 25 rokoch života a práce v zahraničí. Slovensko bolo vždy môj jediný domov a chcel som prispieť k tomu, aby sa tu žilo lepšie. O to viac ma mrzí, že som spravil chybu, za ktorú sa ospravedlňujem. Kvôli tejto chybe som sa rozhodol vyvodiť politickú zodpovednosť a vzdal som sa mandátu poslanca NR SR.

Nejdem sa vyviňovať, ani nič zľahčovať. Pri mojom pobyte v žilinskej nemocnici som lekárov neupovedomil o mojej zdravotnej diagnóze. Neurobil som tak zo strachu, že táto osobná informácia sa dostane na verejnosť a stane sa prostriedkom politického boja. Zdá sa, že som sa bál oprávnene.

S mojim ochorením žijem už vyše 15 rokov. Zodpovedne beriem lieky a pravidelne chodím v zahraničí na kontroly a liečbu. Vďaka tomu nie som infekčný a nepredstavujem žiadne ohrozenie pre lekársky personál ani iných ľudí, s ktorými som v styku. Keďže nepredstavujem ohrozenie pre verejné zdravie, netušil som, že moju diagnózu musím niekde aktívne hlásiť. Akokoľvek, neznalosť práva neospravedlňuje a je iba mojou chybou, že som sa neoboznámil so slovenskými pravidlami pred tým, ako som sa sem vrátil.

Svojej chyby som si vedomý a preto som odstúpil. Podľa právnej analýzy, ktorú mám k dispozícii som nespáchal trestný čin, keďže som nikoho neohrozil. Moja chyba spočíva v neohlásení, čo je správny delikt, nie trestný čin. Tým ju nechcem nijak zľahčovať a preberám za ňu plnú zodpovednosť. Som presvedčený, že na politikov musia platiť prísnejšie merítka.

Ospravedlňujem sa všetkým, ktorých som svojim konaním sklamal, a tak ako som už spravil na mieste, chcel by som sa znovu aj takto verejne ospravedlniť aj personálu žilinskej nemocnice. Vážim si ich ľudskú aj profesionálnu starostlivosť, som im vďačný a je mi veľmi ľúto, ak sa čo i len na sekundu cítili ohrození. Kvôli mojej nedbalosti nemohli vedieť ani o mojej diagnóze, ani o tom, že som vďaka liečbe neinfekčný.

O trestnom oznámení na moju osobu som do dnešného dňa nebol informovaný. Je zarážajúce, že takouto informáciou, ak je pravdivá, disponuje premiér Robert Fico a rád by som sa ho spýtal, z akého zdroja a z akého titulu ju má k dispozícii. Je zrejmé, že moje pochybenie bude Robert Fico zneužívať na boj proti demokratickej opozícii a na odpútanie pozornosti od svojich vlastných prešľapov a veľkej skupiny trestne stíhaných politikov z radov koalície, ktorí sa naďalej držia svojich stoličiek. Tým viac mi je ľúto, že som mu to uľahčil.

Na záver by som chcel poprosiť o citlivé zvažovanie toho, akým spôsobom informujeme o zdravotnom stave verejných či súkromných osôb. Na Slovensku žijú státisíce ľudí s náročnými fyzickými či psychickými diagnózami, čo by nemalo byť dôvodom na ich škandalizovanie alebo vylučovanie zo spoločnosti. Mandátu poslanca som sa nevzdal kvôli mojej diagnóze. Človek s ňou môže normálne pracovať aj fungovať v spoločnosti. Dôvodom na moje odstúpenie je fakt, že som porušil predpisy a za to musím niesť zodpovednosť.

Zdroj: Facebook Tomáš Hellebrandt