HĽADÁME DETI, KTORÉ POMÁHAJÚ

Otvárame výzvu 24. ročníka projektu Detský čin roka 2024!

24. ročník projektu prebieha pod záštitou Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

OZ Detský čin roka otvára výzvu a hľadá deti, ktoré pomáhajú svojim blízkym, kamarátom či cudzím ľuďom a sú citlivé k prírode i zvieratám. 

Projekt Detský čin roka a 1 780 000 zúčastnených detí už od roku 2000 prináša činy a dôležité posolstvá ako: záchrana života, pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, ochrana prírody, integrácia zdravých a postihnutých, zodpovednosť, rešpekt, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť…

Skutočné detské príbehy o pomoci ľuďom i prírode každý rok inšpirujú desaťtisíce detí i dospelých po celom Slovensku. Deti tak robia svet okolo nás lepší a krajší.

Ako projekt prebieha

 • počas apríla zasielame do škôl výzvu, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2024
 • pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do niektorej z ôsmich kategórií
 • deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké činy ako záchrana života, ale i každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podporiť
 • písať môžu i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené
 • dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú
 • dobré skutky detí do 15 rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a ostatní dospelí
 • z jednej školy môže byť zaslané neobmedzené množstvo príspevkov

Správu o dobrých skutkoch detí je možné zasielať do 30. júna 2024 

poštou na adresu:

OZ Detský čin roka

Námestie SNP 17, 811 06 Bratislava

alebo prostredníctvom webstránky 

www.detskycin.sk

O oceneniach rozhodnú deti 

 • na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl pedagogický materiál s 40 nomináciami, ktoré vyberie zo všetkých skutkov výberová komisia
 • deti a pedagógovia budú pracovať s pedagogickým materiálom na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube, čítať príbehy a rozprávať
  sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú
 • zároveň deti v triedach majú právo dať hlas tým skutkom, ktoré považujú za najcennejšie v každej kategórii.

Práve Detská porota rozhodne o tom, ktorých osem skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2024. Deti, ktorých dobré skutky získajú najväčšiu podporu Detskej poroty, budú ocenené na slávnostnom vyhodnotení projektu v decembri 2024

Online anketa pre verejnosť

V spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk pripravujeme online anketu pre dospelých. Online hlasovanie pre verejnosť bude prebiehať v októbri a v novembri 2024. Jeden dobrý skutok s najvyšším počtom hlasov získa cenu od usporiadateľa súťaže – ĽudiaĽuďom.sk

Viac informácií o projekte nájdete na 

www.detskycin.sk

PR: Magdaléna Fábryová