Košická základná škola Futurum ponúka nahliadnutie do svojho fungovania. Počas Dňa otvorených dverí predstaví nespočetné množstvo benefitov

Futurum znamená budúci čas a rovnaký názov nesie i základná škola v Košiciach. V ich ponímaní toto slovo reprezentuje prípravu žiakov na skvelú budúcnosť.  Rodičia z východného Slovenska majú teraz šancu školu spoznať na vlastné oči. Už 30.11.2023 sa bude konať Deň otvorených dverí. 

Súkromná základná škola Futurum, ktorá sa na Moyzesovej 5  v Košiciach nachádza pod jednou strechou spolu s bilingválnym a IT gymnáziom,  ponúka vo vzdelávaní niekoľko benefitov. „Sme základnou školou s piatimi hodinami angličtiny týždenne a našou pridanou hodnotou pre žiakov je sedem vyučovacích hodín konverzácie v rámci školského klubu so zahraničnými lektormi. V Košiciach sme jedinou základnou školou so slovenským kurikulom a takou vysokou dotáciou hodín anglického jazyka,“ približuje najdôležitejší rozmer vzdelávania v základnej škole Futurum riaditeľka a zástupkyňa zriaďovateľa Lenka Takáčová.  

Dôležitým aspektom vyučovania je individuálny prístup k žiakom, ktorých je v triede desať až pätnásť. To vytvára priestor na to, aby učitelia mohli pre každého žiaka pripraviť vyučovanie podľa jeho konkrétnych potrieb. Od budúceho školského roka majú v pláne, podľa slov Lenky Takáčovej, otvárať 1. až 5. ročník.

Okrem angličtiny sa deti už od prvého ročníka stretávajú aj v krúžku základnej pohybovej prípravy a v Lego krúžku, v ktorom si žiaci rozvíjajú svoje IT zručnosti prostredníctvom Lego „Education spike“ stavebníc. Veľkou výhodou je určite aj to, že v jednej budove, je so základnou školou aj bilingválne a IT gymnázium. „Naši veľkáči navštevujú malkáčov na dennodennej báze a pomáhajú im začleniť sa do našej FUTURUM rodiny.  Pedagógovia v základnej škole individuálnou formou pripravujú deti na ďalšie štúdium na našom gymnáziu.  Zámerom je v budúcnosti k základnej škole a ku gymnáziu otvoriť aj materskú školu, čím by vznikol akýsi vzdelávací campus,“ hovorí Lenka Takáčová a zdôrazňuje, že ďalším veľkým bonusom je to, že deti môžu byť v škole od 7:00 do 17:00 hodiny. „Od budúceho školského roka by sa tento čas mal ešte o hodinu predĺžiť. Pre rodičov to  znamená, že o ich deti je postarané počas celého dňa,“ zdôrazňuje riaditeľka a zástupkyňa zriaďovateľa školy. 

Futurum je jednoducho škola, ktorá sa hrdí jedinečným prístupom k žiakom a študentom. Sú vedení k prirodzenej zvedavosti po poznaní a k potrebe celoživotného vzdelávania. „Naším cieľom je byť modernou školou tohto storočia a umožniť študentom rásť nielen vo vedomostiach, ale aj v skúsenostiach a ľudskosti. Vedieme ich k rozvíjaniu nevyhnutných zručností ako komunikácia, prezentácia, zvládanie konfliktov či ich riešenie. Každé nadanie si zaslúži rozvíjanie. Sme tu pre budúceho vedca, umelca, technika aj športovca. Ponúkame vzdelávanie, ktoré dáva dostatok priestoru na posilňovanie nadania. Rešpektujeme osobnosť každého jedného žiaka a podporujeme jeho tvorivosť a originalitu. Jednoducho pripravujeme žiakov na život vo svete, ktorý sa veľmi rýchlo mení,“ dodáva Lenka Takáčová.

Futurum atmosféru je možné zažiť dňa 30. novembra 2023 o 17.00 kedy sa pre rodičov s deťmi bude konať Deň otvorených dverí . Viac informácií o škole je dostupných na www.futurumkosice.sk. 

PR: Janka Marczellová