Ocenenie Roma Spirit štartuje svoj 16. ročník!

Už po šesnástykrát má verejnosť možnosť nominovať na ocenenie Roma Spirit inšpiratívne osobnosti, príbehy a aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju rómskych komunít a vzájomnému rešpektu. Prihlášky na ocenenie môže verejnosť zaslať do 6. septembra.

Nový ročník ocenenia odštartoval tlačovou konferenciou v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave. Roma Spirit 2024 vyhlasuje Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a RTVS. Záštitu nad podujatím prevzal verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.

„Roma Spirit každoročne prináša príklady toho, že Rómovia sú rovnocennou súčasťou ekonomického, sociálneho a kultúrneho života Slovenska,” uviedla Magdaléna Rothová, riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, spoluvyhlasovateľa Roma Spirit. „Ocenenie Roma Spirit je o poďakovaní a uznaní, ale aj o inšpirácii pre ďalších ľudí, ktorí chcú prispieť k lepšej budúcnosti pre všetkých,“ dodala.

„Roma Spirit je príklad toho, keď spolupráca funguje,“ vyhlásil splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško, „Roma Spirit oceňuje ľudí, organizácie a firmy, ktoré pomáhajú, aby sa Rómovia etablovali do spoločenského života,“ dodal.

Ocenenie Roma Spirit opätovne upriami pozornosť na osobnosti, organizácie, médiá, obce a zamestnávateľov, ktorí svojimi aktivitami a projektmi prinášajú efektívne a fungujúce riešenia výziev rómskych komunít a vzájomného spolužitia. 

Prihlášky na ocenenie osobností, tímov a aktivít, či výnimočného činu, môže verejnosť zasielať prostredníctvom online prihlášky, ktorú nájde na webovej stránke www.romaspirit.sk

Zo všetkých prijatých prihlášok vyberie Prípravný výbor 21 finalistov Roma Spirit 2024. Laureátov ocenenia určí medzinárodná Odborná porota a Porota čin roka. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa bude konať 23. novembra v Slovenskom rozhlase. Hostiteľom Roma Spirit 2024 je Bratislava hl. mesto. Partnerom kategórie Mimovládna organizácia je Karpatská nadácia.

PR: Magdaléna Rothová

Martin Petráš

redakcia PremiumNews