ORLEN rozširuje svoju sieť čerpacích staníc v Európe

Po akvizíciách v Rakúsku, Nemecku, na Slovensku a v Maďarsku sa počet čerpacích staníc spoločnosti ORLEN za posledný rok zvýšil takmer o tretinu. Skupina v súčasnosti dokončuje kúpu viac ako 60 čerpacích staníc v Maďarsku. Vďaka rýchlej expanzii v maloobchodnom segmente budú môcť motoristi do polovice roka 2024 natankovať pohonné hmoty až na 3 500 miestach spoločnosti ORLEN v siedmich európskych krajinách.

“Vytvorili sme modernú spoločnosť, ktorá si rýchlo upevňuje svoju pozíciu v regióne. Do konca tohto roka dosiahneme náš strategický cieľ, ktorým je predajná sieť pohonných hmôt pozostávajúca z 3 500 miest. S využitím silnej pozície spoločnosti ORLEN, jej skúseností s fúziou a akvizíciou i finančných možností sme za posledných 12 mesiacov zvýšili počet čerpacích staníc o takmer 350, z toho viac ako 330 v zahraničí. Našou prioritou je teraz dosiahnuť, aby všetky novozískané prevádzky spĺňali vysoké štandardy, ktoré sú charakteristickým znakom maloobchodnej siete ORLEN. Okrem toho budeme aj naďalej pokračovať v rozvoji infraštruktúry pre nabíjanie elektromobilov na ďalších čerpacích staniciach,” hovorí Daniel Obajtek, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti ORLEN.

Spoločnosť ORLEN má v súčasnosti 1 514 čerpacích staníc mimo územia Poľska, čo predstavuje výrazný nárast o 337 staníc od konca roka 2022. Po Poľsku je druhým najväčším trhom Nemecko, kde pod značkami ORLEN a Star funguje 607 prevádzok. Posledná akvizícia, dokončená v júni 2023, zahŕňala kúpu 17 samoobslužných čerpacích staníc v Bavorsku, Bádensku-Württembersku a Hesensku od spoločnosti OMV. V spoločnosti ORLEN aktívne dochádza k rebrandingu staníc na nemeckom trhu, pričom do konca februára by malo pod značkou ORLEN fungovať takmer 100 prevádzok. Okrem toho sa plánuje zvýšiť počet čerpacích staníc s infraštruktúrou na nabíjanie elektrických vozidiel v Nemecku na viac ako 430 v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.

Ďalším trhom, kde má ORLEN rozsiahlu maloobchodnú sieť, je Česká republika so 436 čerpacími stanicami, z ktorých viac ako 90 % funguje pod značkou ORLEN. Aj české stanice sú postupne modernizované nabíjačkami pre elektromobily, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na 267 miestach. V roku 2023 spoločnosť ORLEN spustila aj dve verejné vodíkové čerpacie stanice: jednu v Prahe na Barrandove a druhú v Litvínove.

Najvýznamnejšou z nedávnych transakcií spoločnosti ORLEN v maloobchodnom segmente bola akvizícia čerpacích staníc v Rakúsku, ktoré sa stalo pre ORLEN siedmym európskym trhom. Po akvizícii 267 čerpacích staníc siete Turmöl je teraz ORLEN tretím najväčším prevádzkovateľom na rakúskom trhu maloobchodného predaja pohonných hmôt s približne 10 % podielom. Súčasťou transakcie bola aj akvizícia spoločnosti Austrocard, poskytovateľa palivových kariet pre súkromných aj firemných zákazníkov, ktorej karty sú v súčasnosti akceptované na viac ako 500 miestach v celom Rakúsku a 110 nabíjacích miest pre elektrické vozidlá pod značkou Turmstrom. 

Sieť staníc ORLEN v súčasnosti zahŕňa 3442 miest v 7 krajinách strednej a východnej Európy. Maloobchodné zastúpenie spoločnosti ORLEN je tiež na Slovensku (91 čerpacích staníc), v Litve (30 čerpacích staníc) a v Maďarsku (83 čerpacích staníc). V Maďarsku sa začiatkom januára začal proces akvizície ďalších 63 čerpacích staníc, ktoré tvoria poslednú skupinu, ktorá sa má previesť na základe dohody s maďarskou spoločnosťou MOL. Dokončenie procesu akvizície a rebrandingu je naplánované do konca apríla a ORLEN tak bude mať v Maďarsku maloobchodnú sieť s viac ako 140 čerpacími stanicami. Akvizíciou poslednej čerpacej stanice na maďarskom trhu sa celkový počet čerpacích staníc skupiny zvýši na viac ako 3 500, z toho 1 572 v zahraničí a 1 929 v Poľsku, čo znamená dosiahnutie cieľa stanoveného v stratégii rozvoja maloobchodného segmentu.   

Na viac ako polovici týchto staníc sú k dispozícii kaviarne Stop Cafe alebo Star Connect (v Nemecku), kde si motoristi môžu vychutnať širokú škálu ponuky jedál, občerstvenia, teplých nápojov a nakúpiť potraviny. V roku 2023 spoločnosť ORLEN otvorila kaviarne Stop Cafe len v Poľsku na viac ako 160 miestach, čo znamená, že 60 % jej čerpacích staníc na domácom trhu si už osvojilo tento formát. Na Slovensku je v sieti čerpacích staníc ORLEN 59 kaviarní Stop Cafe, v Českej republike 355 a v Maďarsku 12.

Spoločnosť ORLEN vstúpila na Slovensko v roku 2019, keď otvorila svoju prvú stanicu v Malackách. Sieť čerpacích staníc ORLEN ponúka na čerpacích staniciach v Slovenskej republike prémiové palivá Efecta s preukázanými čistiacimi účinkami a prémiové palivá Verva, ktoré okrem starostlivosti o motorový systém majú maximálne vylepšené výkonnostné parametre. Súčasťou sortimentu je aj široká ponuka doplnkového predaja a občerstvenia pod značkou Stop Cafe. ORLEN vydáva aj vlastné tankovacie karty EASY a BUSINESS a zákazníkom ponúka vernostnú aplikáciu ORLEN.

PR: Lenka Terpáková