Ôsmy ročník oceňovania dobrovoľníkov oslávilo BDC v Starej tržnici

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) dostalo pri príležitosti oceňovania dobrovoľníkov, koordinátorov a dobrovoľníckych projektov rekordných 80 nominácií. Komisia rozhodla o udelení ocenenia v 7. kategóriách aj o výnimočnom ocenení.  Záštitu nad podujatím prevzal splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač. 

BDC oslávilo v deň oceňovania 11. rokov od svojho vzniku, pričom každý rok predstaví dobrovoľníctvo asi tisíc novým záujemcom o pomoc iným. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky z hlavného mesta a okolia získali regionálne ocenenie Srdce na dlani za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú nezištne, vo voľnom čase a v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života. Srdce na dlani je tiež ocenenie koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, dobrovoľníckych projektov a programov, ako aj ocenenie výnimočného činu, prejavu solidarity a motivovania k službe druhým. „Mimoriadne silnou bola tento rok kategória dobrovoľnícky projekt. Medzi najzaujímavejšie pre nás patrili nový koncept pomoci ženám s duševným zdravím po pôrode, vlastný prekladový slovník slovenského posunkového jazyka pre nepočujúcich či pomoc rodičom autistických detí o ktoré sa pri voľnočasových aktivitách starajú dobrovoľníci“, vysvetľuje výkonná riaditeľka BDC Michaela Bagalová. 

Nezávislá hodnotiaca komisia, zložená z minuloročných ocenených, dlhoročných koordinátorov dobrovoľníkov a predstaviteľov organizácií, podporujúcich dobrovoľníctvo rozhodla o ocenených v kategóriách:

1. kategória: Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Bratislavskom samosprávnom kraji Iryna Khramchenko (Dobrovoľná civilná ochrana)

2 kategória: Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničíMarianna Švecová(Transparency International Slovensko)

3. kategória: Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čokSilvia Slobodová(Koľko lásky o.z.)

4. kategória: Dobrovoľnícka skupinaDobrovoľníci Food Fighters

5. kategória: Dobrovoľnícky program alebo projektProjekt Detský zvierací ombudsman(OZ Fallopia)

6. kategória: Podpora dobrovoľníctvaDepaul Slovensko, n.o.

7. kategória: Dlhodobá dobrovoľnícka pomocĽudmila Koleničová(Vŕby)

Výnimočné ocenenie Barbora Bali Janíček

Jedinečné grafiky pre ocenených dobrovoľníkov špeciálne pre túto príležitosť ilustrovala Emília Jesenská. Na galavečere vystúpili Lenka Piešová Band, Nika Barľák a Robo Opatovský. 

Najvýnimočnejšie príbehy z jednotlivých krajov postúpia na národné oceňovanie Srdce na dlani 2023. 

PR: Michaela Bagalová