SEPS generálnym partnerom MFF Art Film 2024

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len SEPS) sa stáva generálnym partnerom najstaršieho a najväčšieho medzinárodného filmového festivalu na Slovensku. “SEPS patrí k dlhoročným pilierom slovenskej ekonomiky vo svojom odbore, podobne ako je to v prípade MFF Art Film, čo sa týka filmového umenia. Ide teda o prirodzených partnerov, ktorí patria do kategórie rodinného striebra, či už sa to týka hospodárskeho alebo kultúrneho života na Slovensku. Sme radi, že SEPS sa vracia do rodiny našich partnerov a vďaka veľkorysej podpore, ktorú si nesmierne vážime, budeme môcť ponúknuť návštevníkom jubilejného 30. ročníka čo najlepší program, čo sa týka filmovej ponuky, sprievodného programu ako aj atraktívnych hostí,” uviedol producent festivalu Ján Kováčik

“Akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava je hrdá na svoje partnerstvo s najvýznamnejším filmovým festivalom na Slovensku. Toto partnerstvo nám umožňuje podporovať a oslavovať umelecký talent,  tvorivosť  a kreativitu, ktorá je základom kultúry,” povedal Ing. Martin Magáth, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

 

Jubilejný 30. ročník MFF Art Film sa uskutoční 21.-28. júna 2024 v Košiciach a ponúkne viac ako 150 filmových projekcií v troch súťažných a viacerých nesúťažných sekciách, odovzdávanie čestných cien Hercova misia a Zlatá kamera osobnostiam filmového umenia a taktiež množstvo sprievodných podujatí pre filmových profesionálov, ako aj pre širokú verejnosť. 

PR: Mgr. Andrea Čurná