Slovensko dosiahlo historický míľnik: Vyrobené prvé batérie “made in Slovakia” pre elektromobily

Slovenská spoločnosť InoBat zaznamenala historický úspech v oblasti elektromobility, keď sa podarilo vyrobiť prvýkrát batérie označené “made in Slovakia”. Tento míľnik posilňuje postavenie krajiny nielen v automobilovom priemysle, ale aj v boji za environmentálnu udržateľnosť.

InoBat, ktorá vyvíja a vyrába inovatívne batérie do elektrických vozidiel, sa stala piatou európskou krajinou, ktorá dokáže vyrábať certifikované batériové články s európskym know-how. Spoločnosť sa zároveň vybudovala silné partnerstvá s globálnymi hráčmi ako Rio Tinto, Gotion a Amara Raja, čo podporuje ich výskum, vývoj a výrobu batérií.

Tento úspech nie je len dôkazom technologickej excelentnosti, ale aj príkladom dôležitého kroku smerom k environmentálnej udržateľnosti. Riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu, Patrik Križanský, zdôraznil, že transformácia automobilového priemyslu k elektromobilite je nevyhnutná pre udržanie konkurencieschopnosti národného priemyslu.

Okrem toho InoBat prispieva aj k rastu zamestnanosti. Spoločnosť sa rozrástla personálne a plánuje otvoriť novú gigafabriku v Šuranoch, kde odhaduje zamestnanie viac ako 1 500 ľudí. Tento rast zamestnanosti spolu s investíciami do výskumu a vývoja podporuje neustály rozvoj elektromobility na Slovensku.

InoBat sa tak stáva symbolom inovácie, udržateľnosti a rastu pre slovenský automobilový priemysel. S vyrobením prvých batérií “made in Slovakia” si krajina získava miesto medzi vedúcimi hráčmi v oblasti elektromobility nielen v Európe, ale aj vo svete.

redakcia premium news