Spoločné vyhlásenie politických strán vládnej koalície k 2. kolu prezidentských volieb

Politické strany SMER-SSD, Hlas-SD a SNS tvoriace súčasnú vládnu koalíciu pozývajú všetkých občanov Slovenskej republiky do druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky a ďakujú im za prejavenie vôle v prvom kole voľby.

SMER-SSD, Hlas-SD a SNS sú presvedčené, že voľba prezidenta Slovenskej republiky výrazne ovplyvní slovenskú politickú scénu a charakter zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Ivan Korčok bude v prípade zvolenia amatérsky zasahovať do výsledkov demokratických parlamentných volieb z 30. septembra 2023 pokusmi o vytvorenie druhého mocenského centra s plnou a nekritickou podporou mimovládnych organizácií financovaných zahraničím, progresívno-liberálnych médií a súčasnej politickej opozície a s cieľom deštruovať vládu a za každú cenu vyvolať predčasné parlamentné voľby. Takýto prezident slúžiaci cudzím záujmom bude ohrozovať stabilitu štátu a pokoj v spoločnosti, ako aj podkopávať koncepciu suverénnej slovenskej zahraničnej politiky a pokračovať v línii predchádzajúcej a súčasnej hlavy štátu.

 Slovenky, Slováci a ďalší občania Slovenskej republiky si zaslúžia prezidenta, ktorý bude našu krajinu reprezentovať suverénne a sebavedome, bojovať za slovenské národno-štátne záujmy a presadzovať Ústavou Slovenskej republiky prikázaný charakter Slovenskej republiky ako suverénneho, demokratického,  právneho a  sociálneho štátu rešpektujúceho odkaz sv. Cyrila a Metoda. SMER-SSD, Hlas-SD a SNS sú ako politické strany vládnej koalície presvedčené, že prezidentský kandidát Peter Pellegrini tieto náročné kritériá na výkon funkcie hlavy štátu spĺňa, a preto mu vyslovujú plnú podporu a obracajú sa na svojich voličov a sympatizantov, aby sa druhého kola prezidentských volieb v sobotu 6. apríla 2024 zúčastnili, aby ho nepodcenili a nedali  vysokou politickou disciplinovanosťou šancu na zvolenie protislovenského kandidáta.

SMER-SSD, Hlas-SD a SNS sú ako strany vládnej koalície aj po prezidentských voľbách, bez ohľadu na ich výsledok, viazané koaličnými dohodami a vyhlasujú absolútnu odhodlanosť zachovať stabilitu a kontinuitu vládnej koalície a vytvoriť tak politické predpoklady, aby vláda Slovenskej republiky mohla v konštruktívnom politickom a sociálnom dialógu pokračovať v plnení svojho Programového vyhlásenia až do skončenia jej mandátu v roku 2027.

Nech žije Slovenská republika!

Zdroj: Tlačový odbor Úradu vlády SR