STANOVISKO K NOČNEJ DOPRAVNEJ NEHODE VO ŠTVRTOM BRATISLAVSKOM OKRESE

Bratislavskí dopravní policajti boli včera (11.01.2024), krátko pred 23.30 h vyslaní k udalosti v cestnej premávke, ku ktorej došlo v križovatke ulíc Saratovská – Repašského, vo štvrtom bratislavskom okrese.

Podľa doterajších informácií z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k nárazu motorového vozidla do stĺpu svetelnej dopravnej signalizácie pre chodcov, v dôsledku ktorej došlo k jeho poškodeniu.

Po príchode hliadky dopravnej polície sa vodič, ani motorové vozidlo na mieste nenachádzali.

Z uvedeného dôvodu nebolo v čase príchodu hliadky polície na miesto zrejmé, kto bol jej účastníkom a rovnako nemohlo dôjsť ani k vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu vodiča.

Objasňovaním presných príčin, ako aj okolnosti, za ktorých k predmetnej udalosti došlo sa v súčasnosti zaoberajú policajti odboru dopravných nehôd Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave.

Zdroj: FB Polícia SR