Vyjadrenie predsedu vlády SR k teroristickému útoku v Ruskej federácii

“Dnes ráno som telefonicky hovoril s veľvyslancom Ruskej federácie v Slovenskej republike – J.E. Igorom Bratčikovom o včerajšom teroristickom útoku na okraji Moskvy s obrovskými civilnými obeťami. Každá krajina na svete má povinnosť spolupracovať v boji proti terorizmu, nech jeho dôsledkami trpí ktokoľvek a v tomto duchu som ponúkol súčinnosť aj pánovi veľvyslancovi. Súčasne som mu v mene celej slovenskej vlády odovzdal prejavy solidarity a úprimnej ľútosti. Barbarské teroristické útoky s desiatkami až stovkami obetí zatrasú aj takými silnými a veľkými krajinami, akou Ruská federácia nepochybne je.”

Tlačový a informačný odborÚrad vlády SR