Zasadnutie pracovnej skupiny – Rešpekt k inému názoru

Dnes, v piatok 24. mája 2024 sa na Úrade vlády SR uskutočnilo úvodné zasadnutie pracovnej skupiny k príprave opatrení a návrhu zákona na zlepšenie bezpečnostnej situácie, ktoré vyplýva z uznesenia vlády č. 305 z 22. mája 2024.

Na zasadnutí pracovnej skupiny sa zúčastnili zástupcovia ministerstiev, ako aj bezpečnostných zložiek Slovenskej republiky. Na ministerstvá bol postúpený zoznam opatrení, ktoré je potrebné aplikovať na rezortnej úrovni s cieľom zlepšenia bezpečnosti a odolnosti Slovenskej republiky.

Členovia pracovnej skupiny predstavili základné ideové opatrenia, ktoré budú ďalej rozpracované na rezortnej úrovni do konkrétnej legislatívno-technickej podoby. Otvorená bola aj téma kvality mediálneho prostredia a záujem zapojiť do skvalitnenia spoločenského prostredia aj samotné média, ktoré sa veľkou mierou na ňom podieľajú.

Vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra vyzdvihol preventívny účinok opatrení, ktoré boli zrealizované na jednotlivých rezortoch a zadefinoval základnú ideu, na ktorej bude fungovať pracovná skupina a to REŠPEKT K INÉMU NÁZORU.

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

redakcia PremiumNews