Bratislava opäť ocení dobrovoľníkov v kraji Srdcom na dlani

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) organizuje 8. ročník oceňovania dobrovoľníkov za ich nezištnú pomoc v 7. kategóriách. Verejnosť môže posielať nominácie na najinšpiratívnejšie dobrovoľnícke príbehy zo svojho okolia do 2. novembra 2023.

BDC oceňuje Srdcom na dlani dobrovoľníkov a dobrovoľníčky za ich nezištnú činnosť, ktorú vykonávajú v prospech iných. Srdce na dlani je tiež ocenením koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ako aj ocenenie za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe druhým. „ Dobrovoľníkmi sú často bežní ľudia, ktorí nevnímajú svoju pomoc ako hodnú ocenenia, preto si vážime, ak nám nomináciu zašle organizácia, ktorej pomáhajú, kolegovia z práce, alebo aj susedia, ktorí vedia, že v ich blízkosti niekto daruje svoj čas bez nároku na odmenu, vysvetľuje Michaela Bagalová z Bratislavského dobrovoľníckeho centra.

Počas 8. ročníka krajského oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok udelíme Srdce na dlani v 7. kategóriách.

  • Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Bratislavskom samosprávnom kraji;
  • Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí;
  • Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok;
  • Dobrovoľnícka skupina;
  • Dobrovoľnícky projekt alebo program;
  • Podpora dobrovoľníctva;
  • Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc

O udelení ocenenia rozhodne 5 – členná nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených dobrovoľníkov a predstaviteľov organizácií, podporujúcich dobrovoľníctvo. Galavečer Srdce na dlani 2023 sa uskutoční 28. novembra o 18:00 v Starej tržnici v Bratislave.

Srdce na dlani udeľuje BDC pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, 5. novembra.Najvýnimočnejšie príbehy z jednotlivých krajov postúpia na národné oceňovanie Dobrovoľník roka 2023.

redakcia premium news