Galéria Slovenského rozhlasu sa stala členom medzinárodnej organizácie ICOM

Galéria Slovenského rozhlasu RTVS sa v januári 2024 stala súčasťou medzinárodnej organizácie ICOM (International Council of Museums) a zároveň je držiteľom 4 kariet vystavených v ICOM v Paríži, ktoré oprávňujú držiteľov k bezplatnému vstupu do verejných múzeí a galérií po celom svete.

Medzinárodná rada múzeí je jediná medzinárodná organizácia, ktorá zastupuje múzeá a múzejných pracovníkov a jej cieľom je zachovávanie a ochrana celosvetového kultúrneho dedičstva, rozvoj múzeí a múzejných pracovníkov pri ich vedeckej práci, pri starostlivosti o zbierky a ich uchovanie, pri prezentácii materiálu aj pri zvyšovaní vedeckej kvalifikácie ich pracovníkov. Táto inštitúcia má status konzultanta UNESCO. Medzi jej členov na Slovensku patria všetky štátne galérie ako napríklad  Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, Galéria mesta Bratislavy.

Galéria Slovenského rozhlasu má niekoľkoročnú tradíciu a pod vedením skúseného kurátora galérie PhDr. Ivana Jančára pravidelne, počas celého roka prináša výstavy a buduje vzťah verejnosti k vizuálnemu umeniu. Jej centrálne umiestnenie v srdci budovy Slovenského rozhlasu, ktoré je aj vstupom do koncertných sál, vytvára živý priestor nielen pre výstavy, umelecké diskusie a podujatia, ale súčasne umelecky prepája dva tipy umenia – výtvarné a hudobné.

PR: Zuzana Vicelová