GRATULUJEME, ctený pán profesor Traubner

Je len málo ľudí, ktorí vám aj cez víkend, či večer zodvihnú telefón. Ochotne vás vypočujú, poradia a pomôžu. Medzi takýchto nesmierne cenných ľudí celkom bezpochyby patrí aj pán profesor Pavol Traubner, ktorý dnes oslavuje 83.narodeniny.

Ako sa píše vo Wikipédii, prof. MUDr. Pavel Traubner, DrSc. sa narodil 2. máj1941 v Ilave je popredný slovenský neurológ. Bol prednostom I. neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, dlhoročným dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a predsedom štátneho fondu Pro Slovakia.Je čestným predsedom Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. V roku 2015 je podpreseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. S manželkou, pani Ing. Katarínou Traubnerovou majú dcéry Roni a Wandu.

Autor: Martin Petráš

redakcia PremiumNews