Krištáľové krídlo odštartovalo nominačnú kampaň vo svojom 27. ročníku. Návrhy na nominácie za rok 2023 môže opäť zasielať aj verejnosť

Krištáľové krídlo ocení významné osobnosti a ich mimoriadne počiny za rok 2023 vo svojom 27. ročníku. Návrhy nominácií na prestížne ocenenie môže opäť zasielať aj verejnosť.

Krištáľové krídlo už po dvadsiaty siedmy raz ocení osobnosti, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadnu odbornosť a úspech. Do nominačnej kampane tradične zapája aj verejnosť, ktorá má možnosť zasielať návrhy na nominácie za uplynulý rok písomne alebo prostredníctvom online formulára:

Krištáľové krídlo oceňuje významné osobnosti Slovenska v oblasti vedy, kultúry, filantropie či športu od roku 1997. Hlavnou myšlienkou projektu je prezentácia výsledkov tvorivej práce úspešných osobností našej krajiny. Vo svojom 27. ročníku hľadá významné osobnosti a ich počiny za rok 2023.

„Vážime si každý návrh, každé meno, ktoré obohatí zoznam nominovaných osobností. Či už je to tip verejnosti, alebo členov porôt v jednotlivých kategóriách. Vďaka návrhom od verejnosti sa dozvieme o úžasných osobnostiach, ktoré by sme inak nemali šancu spoznať,“ informuje riaditeľka Krištáľového krídla Katarína Srkala.

Cena Krištáľové krídlo za rok 2023 sa udeľuje v týchto kategóriách:

Hudba

Populárna hudba

Divadlo a audiovizuálne umenie

Publicistika a literatúra

Medicína a veda

ŠportHospodárstvoInovácie a startupy

Výtvarné umenie

Filantropia

Mimoriadna cena za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí alebo iný významný počin

Kritériá pre návrhy na nominácie

Do procesu zasielania návrhov na nominácie osobností sa môže zapojiť aj verejnosť, teda každý občan Slovenskej republiky a to prostredníctvom online formulára. Platné návrhy sú tie, ktoré spĺňajú nasledujúce Kritériá pre nominovanie osobností:

Mimoriadna odbornosť v danej kategórii a zároveň výrazný úspech a prezentácia výsledkov práce či tvorby, prípadne dosiahnutie výrazných úspechov za rok 2023

Navrhovaná osobnosť pôsobí na Slovensku alebo reprezentuje Slovensko

Nominácia musí popri osobných údajoch osobnosti obsahovať jasné a stručné zhodnotenie jeho prínosu aj dôvod pre navrhované ocenenie

Porota kategórie hodnotí prínos osobnosti za rok 2023

Podmienkou pre udelenie mimoriadnej ceny za celoživotné dielo je aktuálne aktívne pôsobenie tejto osobnosti v oblasti, za ktorú je nominovaná

Navrhovaná osobnosť na nomináciu musí byť oboznámená s návrhom na nomináciu. Táto povinnosť je uvedená v online nominačnom formulári

Doručenie v stanovenom termíne v písomnej alebo elektronickej podobe

Pri hodnotení nominácií osobností nie je rozhodujúca dĺžka pracovného či tvorivého pôsobenia

Už viac ako štvrťstoročie predstavuje ocenenie Krištáľové krídlo poklonu a odmenu za výnimočné ľudské výkony. Dnes je hodnotou overenou časom a osobnosťami, ktoré sú jeho laureátmi. Krištáľové krídlo patrí tým, ktorí sa neboja osobitosťou, tvorivosťou, talentom a umeleckým cítením  vyčnievať z davu a zostať pritom ľudskými.

„Našim cieľom je odmeňovať a dávať do pozornosti významné osobnosti, ktoré svojou prácou obohacujú náš život a krajinu. Krištáľové krídlo je naša vďaka a poklona za nadpriemerné výkony, prelomové myšlienky a nápady, ktoré nás posúvajú vpred a za každodennú snahu zlepšiť kvalitu života jednotlivca i spoločnosti,“ uzatvára riaditeľka Katarína Srkala.

Návrhy na nominácie môže verejnosť zasielať do 15. novembra. Následne jednotlivé poroty Krištáľového krídla vyberú tri nominované osobnosti v každej kategórii. Tieto osobnosti a laureátov ocenenia spoznáme na galavečere v marci 2024.

Navrhnite svoojho favorita (1)

O Krištáľovom krídle

Krištáľové krídlo je každoročne udeľované ocenenie významným osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadnej odbornosti a úspech. Ocenenie sa udeľuje od roku 1997 a tento rok prebieha jeho 27. ročník. Cenu Krištáľové krídlo udeľujú členovia odborných porôt a Veľká porota za mimoriadny prínos v rôznych oblastiach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života.

Nominácie a ocenenia sa udeľujú v kategóriách Medicína a veda, Hudba, Populárna hudba, Filantropia, Divadlo a audiovizuálne umenie, Výtvarné umenie, Inovácie a startupy, Hospodárstvo, Publicistika a literatúra, Šport. Veľká porota každoročne udeľuje aj mimoriadnu cenu osobnostiam za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí alebo iný výrazný počin v hodnotenom roku. O ocenení v každej kategórii rozhoduje porota zložená z odborníkov pôsobiacich v danej oblasti. Hlavnou myšlienkou Krištáľového krídla je objavovanie a vyzdvihnutie jedinečných ľudí a ich profesionálnych výkonov, ktoré si zaslúžia úctu.

Zdroj: TASR