Najlepšie nemocnice na Slovensku: Prehľad najnovších výsledkov

V priebehu uplynulých rokov sme sledovali kontinuálne hodnotenie slovenských nemocníc, ktoré nám prinieslo zaujímavé výsledky. Podľa nedávneho hodnotenia Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) sa vo všeobecných aj špecializovaných kategóriách ukázalo niekoľko nemocníc, ktoré si zaslúžene získali uznanie za svoju kvalitu a úroveň poskytovanej starostlivosti.

Opäť na vrchole: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok opäť triumfovala ako najlepšia štátna univerzitná a fakultná nemocnica. Riaditeľ nemocnice, Robert Rusnák, zdôraznil, že úspech považuje za výsledok kolektívnej práce nielen zdravotníckych, ale aj nezdravotníckych pracovníkov. Ich úsilie sprevádzala podpora Ministerstva obrany SR, ktorá umožnila realizáciu dôležitých investícií a projektov.

Kontinuálna excelencia: Nemocnica Agel Košice-Šaca

Nemocnica Agel Košice-Šaca obhájila svoje prvenstvo medzi všeobecnými nemocnicami, prijímajúc titul s hrdosťou a zodpovednosťou. Generálny riaditeľ Pavol Rusnák vyzdvihol prácu kolektívu a považuje toto ocenenie za obrovskú motiváciu v plnení ich poslania a starostlivosti o pacientov.

Trendy a výzvy: Vplyv pandémie na kvalitu zdravotnej starostlivosti

Hodnotenie INEKO ukazuje, že pandémia negatívne ovplyvnila kvalitu a výkonnosť slovenských nemocníc, najmä v rokoch 2020 a 2021. Aj keď sa trend začal meniť v minulom roku, stále nie sme na úrovni pred pandémiou. Zníženie produkcie operácií o 17 percent voči roku 2019 pri určitých terapeutických výkonoch je len jedným z príkladov.

Zlepšenia a výzvy v kvalite starostlivosti

Hodnotenie INEKO zaznamenalo zlepšenie pri viacerých indikátoroch kvality, ako je úmrtnosť a čakacie doby na urgentoch. No zároveň sa zvýšili nutné opakované operácie a hospitalizácie pacientov, čo je závažné. Dlhodobým pozitívom je nárast spokojnosti hospitalizovaných pacientov, avšak súčasne sa zvýšil aj počet sťažností pacientov.

Finančná stránka a budúcnosť

V oblasti hospodárenia nemocníc je situácia zmiešaná, s pravidelným oddlžovaním a stále sa zhoršujúcim finančným zdravím štátnych univerzitných a fakultných nemocníc oproti regionálnym všeobecným nemocniciam.

Celkovo hodnotenie INEKO poukázalo na viacero pozitívnych trendov aj výziev, ktorým čelia slovenské nemocnice. Transparentnosť a zverejňovanie informácií o kvalite starostlivosti sa stávajú kľúčovými faktormi v zlepšovaní zdravotnej starostlivosti a budovaní dôvery verejnosti. Ako sa bude vyvíjať táto situácia v ďalších rokoch, ostáva otázkou, no dôkladné hodnotenie a verejná informovanosť sú dôležitými faktormi na ceste k lepším zdravotným službám pre všetkých občanov.

redakcia premium news