Náklady na rakovinu prostaty sa za 10 rokov takmer zdvojnásobili

Narastajúci výskyt rakoviny prostaty má výrazný dopad na náklady spojené s liečbou a stratou produktivity práce. Ide o náklady, ktoré sú hradené zo systému sociálneho zabezpečenia. Tieto sa za ostatných desať rokov takmer zdvojnásobili, a to z 1,2 na 2,1 milióna eur. Podľa analytikov potrebujeme jasnú stratégiu, s cieľom pripraviť sa na stúpajúci trend výskytu tohto ochorenia, a zachytiť ho v počiatočnom štádiu, kedy je ešte dobre liečiteľné.

Rakovina prostaty môže byť v priebehu života diagnostikovaná až jednému z ôsmich mužov. Je druhou najčastejšou formou rakoviny u mužského pohlavia. U mnohých pacientov je diagnostikovaná v pokročilom štádiu, čo má vplyv na vysokú mieru mortality. Najrizikovejšiu skupinu tvoria muži po 60. roku života. Výskyt sa však posúva do nižších vekových kategórií. Na pravidelnú kontrolu k urológovi by mali chodiť už po 45. roku života. „Neskorý záchyt ochorenia je dôsledkom narastajúcej záťaže na zdravotnícky systém. Predpokladá sa, že počet prípadov tohto onkologického ochorenia bude v nasledujúcich rokoch ešte pribúdať,“ uviedol autor štúdie o nákladoch spôsobených rakovinou prostaty na Slovensku prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA zo Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Priame aj nepriame náklady narastajú

Percentuálny nárast evidovaných prípadov rakoviny prostaty predstavuje na Slovensku od roku 2009 do roku 2021 66,31 %. Podobne je to aj pri štatistikách úmrtnosti, ktoré poukazujú na pretrvávajúci a znepokojujúci zdravotný problém s 34 % nárastom úmrtí.

Priame náklady na rakovinu prostaty vykazujú výrazný nárast, v roku 2021 boli na úrovni 58 105 198 EUR, čo predstavuje nárast o 158 % (vs. 2014). Nepriame náklady spôsobené práceneschopnosťou a nákladmi na invaliditu 3 019 661 EUR v roku 2021, čo predstavuje nárast o 97 % (vs. 2014). Náklady spojené s práceneschopnosťou, ktoré sú hradené z nášho systému sociálneho zabezpečenia, sa za desať rokov zdvojnásobili z 1 milióna eur na 2,1 milióna eur.

V priebehu rokov je badateľný aj nárast celkových nákladov, čo poukazuje na rastúce výdavky na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s liečbou rakoviny prostaty, pričom v roku 2022 sa v porovnaní s rokom 2014 zvýšili náklady na primárnu starostlivosť vrátane nákladov na diagnostiku o 169 %, náklady na hospitalizáciu o 112 % a náklady na lieky o 170 %.

„Rakovina prostaty predstavuje celosvetovo značnú ekonomickú a spoločenskú záťaž, ktorá má významný vplyv na všetky geografické oblasti. Táto záťaž zahŕňa nielen náklady na zdravotnú starostlivosť, ale aj stratu produktivity, neformálnu starostlivosť a dlhodobé vedľajšie účinky liečby. Preto je pre tvorcov politík a zdravotníckych pracovníkov v Európe veľmi dôležité, aby sa prioritne zamerali na vývoj a implementáciu komplexných stratégií na účinné zvládnutie rakoviny prostaty a zmiernenie jej vplyvu na jednotlivcov a spoločnosť,“ spresnil Babeľa.

Prevencia umožňuje zachytiť ochorenie včas

Mnohých mužov brzdí strach a ostych z vyšetrenia prostaty, preto často prichádzajú k lekárovi až vtedy, keď majú bolesti. Ročne absolvuje urologické preventívne vyšetrenie len 6 až 12 % mužov. Riziko úmrtia na rakovinu prostaty je pritom u mužov, ktorí pravidelne absolvujú preventívne vyšetrenia, veľmi nízke. Ak sa ochorenie zachytí včas, je liečiteľné s vyše 90 % úspešnosťou a znižuje sa aj jeho dopad na zdravotnícky a ekonomický systém spoločnosti. „Muž s rakovinou prostaty zo začiatku nemá žiadne príznaky ochorenia. Symptómy LUTS dolných močových ciest ako časté močenie, nutkanie na močenie,  zhoršenie prúdu moču alebo prímes krvi v moči však môžu byť u pacientov s nádorom prostaty prítomné aj keď nejde o typické príznaky ochorenia. Ak pociťuje pacient bolesti kostí, slabosť, stratu váhy, ide už často o príznaky pokročilejšieho štádia ochorenia. Riziko karcinómu prostaty sa s vekom zvyšuje, maximum incidencie je medzi 60.-70. rokom života, a preto odporúčame všetkým mužom, aby prevenciu u urológa neodkladali. Po 50. roku života je to absolútne nevyhnutné,“ uviedol hlavný odborník pre urológiu na Slovensku MUDr. Boris Kollárik, FEBU. 

Diagnostiku môže urýchliť jednoduchý test už v 60 ambulanciách na Slovensku 

Pri podozrení na rakovinu prostaty sa štandardne vyšetruje množstvo takzvaného antigénu špecifického pre prostatu v krvi, známeho ako PSA, čo je enzým produkovaný bunkami prostaty. Tieto hodnoty však môžu byť skreslené a nie každý muž so zvýšenou hodnotou PSA má hneď aj rakovinu prostaty. Pre dôkladné odlíšenie rakoviny od zväčšenej prostaty je preto potrebná dôsledná diagnostika prostredníctvom magnetickej rezonancie a biopsie, ktorá je však pre mužov často nepríjemnou skúsenosťou. Môže dôjsť k situácii, kedy vyšetrenie PSA nie je dostatočné a urológovia potom často stoja pred rozhodnutím, či urobiť ďalšie, následné vyšetrenia. Krvný test spoločnosti Glycanostics môže diagnostiku uľahčiť.

„Test Giasay je možné použiť na diagnostiku rakoviny prostaty, ale aj na monitorovanie terapie. Je presnejší ako doteraz bežne používané testy, pričom spoľahlivosť zachytenia rakoviny prostaty bola o 25 – 50 % vyššia v porovnaní v praxi zaužívanými krvnými testami,“ vysvetľuje vedec Ing. Ján Tkáč, DrSc., popredný slovenský expert na biotechnológie a spoluzakladateľ slovenskej spoločnosti Glycanostics, ktorá stojí za vývojom krvného testu.

Test v troch validačných štúdiách na počte 501 pacientov preukázal, že vie spoľahlivo zachytiť 82 zo 100 prípadov rakoviny prostaty, a to aj veľmi skoré štádiá. V súčasnosti je tento test dostupný pre samoplatcov vo viac ako 60-tich urologických ambulanciách po celom Slovensku. Test je vhodný pre mužov vo veku od 45. roku života, ktorí majú zvýšenú hladinu PSA. 

Viac informácií o teste Giasay® PROSTATE ako aj informácie, ako sa pacient môže dostať k testu, kto mu ho urobí a ako sa dozvie výsledok, sú dostupné na stránke https://giasay.com 

PR: Katarína Leschinger

Martin Petráš

redakcia PremiumNews