Neurologické pracovisko v Nemocnici Bory získalo medzinárodné ocenenie ESO Angels Awards

Za rok 2023 získala Nemocnica Bory viacero ocenení, či už od pacientov alebo odborných organizácií, aj keď bola len pár mesiacov po otvorení. Jedným z ocenení, ktoré si nemocnica už pripísala je aj ocenenie ESO pre neurologické pracovisko v Nemocnici Bory.

Európska organizácia pre cievne mozgové príhody (ESO) ocenila neurologické pracovisko Nemocnice Bory za rok 2023 zlatým statusom. „Ide o ocenenie celej Nemocnice Bory, keďže sa jedná omultidisciplinárnu starostlivosť. Okrem neurológov sa na manažmente a liečbe podieľa urgentný príjem, rádiodiagnostické  oddelenie, laboratórium a  dôležitou súčasťou komplexnej liečby u pacientov s cievnymi príhodami je aj rehabilitácia, logopedická a psychologická starostlivosť. Ocenenie sme získali len po chvíli fungovania pracoviska aveľmi si to vážime. Je to zároveň pre nás aj taký menší zázrak, že sa nám podarilo za tak krátke obdobie nastaviť procesy a zladiť obrovské množstvo ľudí, ktorí prišli pracovať do Nemocnice Bory zznych pracovísk a to aj zo zahraničia,“ uviedol MUDr. Vlastimil Serdahely, primár neurológie v Nemocnici Bory. 

Medzinárodná organizácia ESO každoročne hodnotí kritériá kvality, sedem hlavných parametrov, na základe ktorých je hodnotená kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Hodnotí sa percento pacientov, ktorí dostávajú intravenóznu trombolýzu, percento pacientov liečených mechanickou trombektómiou, čas za ako rýchlo je akútna liečba podaná, výsledný stav ako aj sekundárna prevencia pri prepustení. Na základe výsledkov týchto kritérií môžu nemocnice získať zlatý, platinový alebo diamantový status.

PR: Mgr. Bibiána Ovečková

Martin Petráš

redakcia PremiumNews