Nauč sa čítať v ľuďoch ako v knihách

Poznáte zaujímavý fenomén freudovské prerieknutie? Počas rozhovoru vám môže pomôcť odhaliť šťavnaté tajomstvo o druhom človeku. Zároveň však tento človek môže trpieť nedostatkom spánku, a tak sa jednoducho pomýli. Záleží na kontexte a na to si treba dať pozor!

Podobne nemôžeme z jediného výroku, mimiky tváre, prejavu správania či jedinej reakcie vyvodiť o človeku jednoznačný záver. Vy ste azda dnes ešte neurobili niečo, čoho analýza sama osebe by mohla viesť k úplne nezmyselnému záveru o vašej osobnosti? Analyzovať môžeme len na základe údajov, nie jediného údaja, navyše iba vtedy, keď poznáme širšie súvislosti.
Aj o tom je kniha Nauč sa čítať v ľuďoch ako v knihách od experta na sociálnu komunikáciu Patricka Kinga. 

Ak chcete vedieť rýchlo prečítať ľudí, dešifrovať reč ich tela, odhaliť lži a pochopiť ľudskú povahu, toto je tá správna kniha.
Ponorte sa do fascinujúceho sveta neverbálnej komunikácie a reči tela. Dozviete sa, ako môžu jemné gestá, výrazy tváre a iné neverbálne podnety odhaliť množstvo informácií o myšlienkach, emóciách a zámeroch človeka. Kniha ponúka praktické postrehy a stratégie na rozlúštenie týchto podnetov a pomáha čitateľom zlepšiť ich schopnosť porozumieť ostatným a spojiť sa s nimi.

Vďaka kombinácii psychologických teórií a príkladov zo skutočného života nájdete praktické rady, ako interpretovať a analyzovať ľudí, zlepšovať komunikačné schopnosti a budovať úspešné vzťahy.

Z niektorých výskumov vyplýva, že zhruba len sedem percent našej komunikácie má formu hovoreného slova, zatiaľ čo až päťdesiatpäť percent sa odohráva prostredníctvom reči tela. Teda to, čo ľudia hovoria, je neraz ten najhorší ukazovateľ toho, čo chcú v skutočnosti povedať. Dokonca aj tón hlasu prezradí až takmer tridsaťosem percent z toho, čo si myslia naozaj. „Už je teda jasné, prečo ľudia často opúšťajú skupinové rozhovory s rozdielnymi názormi na to, čo sa v danej diskusii skutočne rozoberalo, keďže na vyvodzovanie záverov využívajú nesprávne prvky. Ak chcete uchopiť reálnu podobu neverbálnej konverzácie či dialógu, ktorých ste súčasťou, musíte vziať do úvahy tak verbálne, ako aj neverbálne signály,“ dodáva Patrick King v knihe Nauč sa čítať v ľuďoch ako v knihách

PR: Milan Buno