Reakcia ÚV SR na vyjadrenia predsedníčky Úradu na ochranu oznamovateľov

PANI DLUGOŠOVÁ Z APOLITICKÉHO ÚRADU NA OCHRANU OZNAMOVATEĽOV ZAČALA ROBIŤ POLITIKU

Dnešné vyjadrenia pani Dlugošovej na jej tlačovej konferencii postrádali vecnosť a prešli už len do politickej roviny.

Vládna novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti zdokonaľuje ustanovenia zákona tak, aby nebolo možné tento inštitút zneužívať a prideľovať ho tým, ktorí majú trestnú činnosť z povahy svojej práce vyšetrovať a nie oznamovať.

Ďaľším z cieľov je vyvážiť postavenie zamestnanca a zamestnávateľa možnosťou zákonného preskúmania prideľovania statusu chráneného oznamovateľa z dôvodu právnej istoty všetkých účastníkov týchto vzťahov bez rozdielu.

Úrad vlády SR chápe dnešné vyjadrenia pani Dlugošovej ako jasný znak, že jej došli vecné argumenty a pridala sa na stranu politikov a aktivistov, ktorí využívajú pozornosť médií na manipulovanie verejnej mienky za pomoci domnienok a nepodložených špekulácií.

Chceme poprosiť pani Dlugošovú, aby svojím vystupovaním neohrozovala politickú nezávislosť úradu, ktorý reprezentuje, a nespolitizovala celý úrad tak, ako svojho času svojím príchodom a aktivitami spolitizoval ÚŠP práve Daniel Lipšic.

Juraj Gedra vedúci Úradu vlády SR

Zdroj: Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR