RTVS sa týmto ohradzuje voči zavádzajúcim vyjadreniam a argumentom ministerky kultúry SR Martiny Šimkovičovej, ktorými spochybnila verejnoprávnosť vysielania RTVS a  kompetentnosť súčasného vedenia telerozhlasu

Ministerka RTVS vyčíta, že si už dlhší čas neplní svoju verejnoprávnu funkciu. Nie je nestrannou inštitúciou, ktorá prináša divákom a poslucháčom objektívne a vyvážené informácie. Spravodajstvo a publicistika RTVS sú podľa ministerky nevyvážené, nedávajú priestor pluralite názorov a spravodajstvo podľa nej skĺzava do bulváru.

Televízne spravodajstvo RTVS považujú diváci podľa aktuálneho prieskumu agentúry MEDIAN, ktorý bol zverejnený práve dnes, za najobjektívnejšie na Slovensku.  Na prvej priečke tohto prieskumu sa pritom RTVS drží kontinuálne už vyše 4 rokov. V prieskume agentúry MEDIAN SK zameranom na štvrtý kvartál 2023 zvolilo spravodajstvo verejnoprávnej televízie za najobjektívnejšie až 26,6 % opýtaných. Pričom oproti predchádzajúcemu kvartálu ide dokonca o nárast o 1,4 %. RTVS od druhej priečky delí až 6 percentuálnych bodov. Ide o jasné potvrdenie toho, že RTVS si svedomito plní svoje zákonné povinnosti a napĺňa verejnoprávnu misiu.

Všetci pracovníci spravodajstva a publicistiky RTVS sa striktne riadia Štatútom programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS, etickými zásadami žurnalistiky a práve objektivita, pluralita, faktická presnosť a aktuálnosť sú nespochybniteľnými základnými piliermi spravodajstva a publicistiky RTVS. RTVS naďalej  poskytuje nestranné, overené  a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí na Slovensku. V prípade pochybností o porušení zákona odporúčam dať podnet na Radu pre mediálne služby, ktorá ako jediná môže posudzovať a rozhodovať, či bola dodržaná objektivita poskytnutých informácií.

Ministerka RTVS ďalej vyčíta, že má takmer nulovú vlastnú slovenskú tvorbu a financie miesto toho investuje do predražených zákaziek pre externé prostredie.

Populárne licencované programy sú súčasťou vysielania verejnoprávnych vysielateľov aj v okolitých krajinách. Ide o otestované úspešné formáty, ktoré vhodne dopĺňajú programovú ponuku, keďže majú verejnoprávny charakter a okrem zábavy majú aj vzdelávaciu funkciu. Vývoj vlastnej tvorby je v tomto prípade finančne náročný, ale aj oveľa drahší proces, pričom nie je garantovaný úspech nových programov u divákov. RTVS v súčasnosti vysiela dlhodobo divácky obľúbené licencované formáty, ktoré sú zabehnuté a boli do vysielania zaradené ešte za predchádzajúcich vedení telerozhlasu. Práve lokalizované licencované formáty patria v ponuke RTVS medzi divácky najúspešnejšie.

RTVS si, ako verejnoprávna inštitúcia, plní všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona, súvisiace s transparentným financovaním a nakladaním s finančnými prostriedkami a s verejným obstarávaním. O všetkých zmluvách RTVS je informovaná a prijíma ich na vedomie Rada RTVS. Pričom o zmluvách s plnením nad 100-tisíc eur informuje Radu RTVS formou zámeru generálny riaditeľ RTVS a dozorná komisia ich prerokováva.

Nie je pravdou, že RTVS má takmer nulovú vlastnú tvorbu. Od nástupu súčasného vedenia uviedla množstvo pôvodnej tvorby v segmente dokumentu, dramatickej tvorby, ale aj zábavných a vedomostných či vzdelávacích programov, nevynímajúc tvorbu pre deti. Za všetky možno spomenúť úspešný pôvodný historický seriál Čas nádejí, vianočnú rozprávku Tri zlaté dukáty, rodinný magazín Najvernejší, gastronomický cestopis Veľkou lyžicou, šou Hit roka, reláciu Traf to!, dokumentárny cyklus Opri sa o mňa, premiérové časti relácií Drobci, Chochmesovci, Čekyho hudovný labák, Naj škola, cyklus Dokážeš to!, ktorý vznikol v spolupráci s verejnoprávnymi vysielateľmi EBU a množstvo ďalších projektov. Okrem toho sa RTVS venuje aj podpore kultúrnych inštitúcií, divákom ponúka záznamy výnimočných divadelných hier, koncertov SOSR a samozrejme neopomína ani pôvodnú rozhlasovú tvorbu.

RTVS je tiež najväčším koproducentom filmovej tvorby na Slovensku a podieľala sa aj na oceňovaných filmoch, ako Piragy, Slúžka, Čierne na bielom koni, Čiapka, Indián, Invalid, Tancuj Matylda, a mnohých ďalších, ktoré divákom ponúka aj v televíznom vysielaní.

RTVS plánovala v roku 2024 rozšíriť pôvodnú dramatickú tvorbu o ďalšie projekty na základe pôvodných námetov, ale vzhľadom na aktuálnu finančnú situáciu a drastické zníženie rozpočtu musela niektoré projekty pozastaviť.

Ministerka tiež uviedla, že chybou súčasného vedenia prišla RTVS o vysielacie práva na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ako aj MS v zjazdovom lyžovaní, ktoré tak získala komerčná televízia.

Ide o lživé tvrdenie, keďže o vysielacia práva na tieto podujatia prišlo ešte predošlé vedenie RTVS na čele s Jaroslavom Rezníkom. Vysielacie práva na MS v zjazdovom lyžovaní boli navyše súčasťou balíka licencií spolu s právami na vysielanie MS v ľadovom hokeji. Súčasné vedenie sa naopak snažilo otvoriť rokovania so súkromnými vysielateľmi a držiteľmi vysielacích práv o možnosti získania sublicencie, aby tieto populárne športové podujatia mohla ponúknuť svojim divákom.

RTVS dlhodobo upozorňuje na nepriaznivú situáciu na trhu so športovými licenciami pre verejnoprávnych vysielateľov. Ceny vysielacích práv pre lukratívne športové podujatia neustále medziročne rastú a RTVS nie je pri súčasnej finančnej situácii konkurencieschopná v súťažiach.

RTVS by ocenila, ak by sa naštartovala naozaj konštruktívna diskusia o význame vysielania priamych prenosov zo športových podujatí so zastúpením slovenskej reprezentácie. Bolo by vhodné určiť športové podujatia, ktoré majú celospoločenský význam, a ktoré by mala vysielať verejnoprávna televízia, čo by mohlo priniesť množstvo obsahu späť do RTVS. Takýto princíp funguje aj vo vyspelých západných demokraciách. Výborným príklad je napríklad Veľká Británia. (https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/listed-events)

TS: Mgr. Zuzana Vicelová