Do Olympijského odznaku všestrannosti sa zapojilo vyše 40-tisíc žiakov a žiačok

Rekordných 41 838 žiakov a žiačok zo 465 škôl sa zapojilo v školskom roku 2023/2024 do projektu Olympijský odznak všestrannosti (OLOV). Podmienky pre zisk najcennejšieho zlatého odznaku splnilo 1259 chlapcov a dievčat. Projekt Slovenského olympijského a športového výboru týmito číslami potvrdil pozíciu najväčšej školskej športovej súťaže na Slovensku.

Podmienky pre zisk niektorej z úrovní Olympijského odznaku všestrannosti sa snažili splniť žiaci 6. až 9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Školské kolá sa konali počas septembra až novembra, niektoré z nich aktívnou účasťou podporili olympionici a úspešní športovci Danka Barteková, Emma Zapletalová, Samuel Baláž, Viktória Čerňanská, Monika Chochlíková, Peter Mlynár či Pavol Hurajt.

Slovenský olympijský a športový výbor sa v spolupráci s učiteľmi telesnej výchovy snaží rozvíjať športovú všestrannosť žiakov a navyše im dáva možnosť zúčastniť sa na celorepublikovej súťaži.

Z 41 838 účastníkov bolo 21 804 chlapcov a 20 034 dievčat. Najviac škôl i žiakov sa zapojilo v Žilinskom kraji. O odznak sa tam usilovalo 7789 detí z 91 škôl. Výrazný záujem o projekt OLOV bol aj v Prešovskom (7311 detí) či Košickom samosprávnom kraji (6849).  Z celoslovenského pohľadu bol najväčší záujem bol medzi chlapcami narodenými v roku 2010 (5674) a dievčatami narodenými v roku 2011 (5193).

„Záujem o OLOV z roka na rok rastie, čo nás veľmi teší. Žiaci od 6. do 9. ročníka sa môžu každý rok porovnávať, ako sa zlepšuje či zhoršuje ich fyzická výkonnosť. Zároveň sa môžu porovnať aj so svojimi rovesníkmi v triedach či z celého Slovenska. Veľká vďaka patrí predovšetkým učiteľom v školách, ktorí nám pomáhajú v testovaní. Bez ich pomoci a aktívneho prístupu by nebolo možné zapojiť do projektu taký veľký počet žiakov a žiačok,“ povedala riaditeľka oddelenia olympizmu Slovenského olympijského a športového výboru Ivana Motolíková.

Podmienky pre udelenie niektorého z odznakov splnilo dokopy 10 837 žiakov a žiačok, čo je 25,9 % zo všetkých zapojených. Zlatý odznak získalo 1259, strieborný 3364 a bronzový 6214 detí.

„Každému zapojenému žiakovi sme poslali certifikát s jeho výsledkami a tým, ktorí splnili podmienky, aj príslušný odznak. Školy už môžu v týchto dňoch prihlasovať svoje kolektívy do krajských kôl, odkiaľ najlepší postúpia na celoslovenské finále,“ uviedol projektový manažér OLOV Milan Špánik.

Krajské kolá sa začnú už 13. marca v Trenčíne, ďalšie sa uskutočnia v Trnave (26. marca), Pezinku (27. marca), Košiciach (9. apríla), Poprade (10. apríla), Banskej Bystrici (11. apríla), Žiline (15. apríla) a v Zlatých Moravciach (17. apríla). Celoslovenské finále je v tomto roku naplánované počas osláv Olympijského dňa v júni.

Projekt OLOV v školskom roku 2023/24 finančne podporili aj Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, TIPOS, Allianz a SPP.

PR: Peter Pašuth