Študenti ukázali, ako z východnej časti Nového Mesta vytvoriť modernú mestskú štvrť

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto nadviazal spoluprácu s Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (FAD STU) a prvé výsledky sú vystavené v Novej Tržnici. Verejnosť si môže pozrieť výstavu študentských návrhov Nové Nové Mesto, ktoré sa týkajú transformácie východnej časti bratislavského Nového Mesta.

Východná časť bratislavskej mestskej časti Nové Mesto je známa najmä umiestnením výrobných podnikov a skladov. Napriek tomu, že ide o vstupnú bránu do hlavného mesta, v súčasnosti je však len malá časť tohto územia efektívne využitá. Nájdeme tu aj najväčší brownfield na území hlavného mesta – areál bývalého chemického podniku Istrochem.

To sa má v budúcnosti zmeniť. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto mieni toto rozľahlé územie  transformovať na modernú mestskú štvrť. Prvým krokom je príprava urbanistickej štúdie, ktorá bude podkladom pre zmenu územného plánu.

V snahe zapojiť do procesu regulácie a rozvoja lokality ďalšie inštitúcie, mestská časť Bratislava-Nové Mesto oslovila na spoluprácu FAD STU.

PR: Mgr. art. Mgr. Jana Žjak, PhD