Volebné okrsky v Novom Meste sa menia. Zmena sa prejaví už počas prezidentských volieb

Voľby v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa budú konať po novom. Miestny úrad prichádza so zmenou volebných okrskov a k nim prislúchajúcich volebných miestností. Najbližšie sa úprava prejaví už počas prezidentských volieb, s obsahom volieb nesúvisí. Aktuálny zoznam volebných okrskov si obyvatelia môžu skontrolovať aj na interaktívnej mape na https://experience.arcgis.com/experience/c3eeda997cc54038b404586b68097453/

K zmene oproti predchádzajúcemu stavu došlo preto, aby ľudia s obmedzenou schopnosťou pohybu mali jednoduchší prístup k volebným urnám. V minulosti sa totiž niektoré volebné miestnosti nachádzali na poschodiach základných či materských škôl, kde často chýbal bezbariérový prístup. Po zmene bude väčšina volebných miestnosti na prízemí. Vďaka tomu voliči a voličky na ceste k volebnej urne prejdú výrazne menej schodov. 

„Záleží nám na tom, aby sa všetci obyvatelia a obyvateľky mestskej časti mohli pohodlne zúčastniť na voľbách a vyjadriť svoj názor. Pre niektorých občanov bolo zdolávanie schodísk v budovách bez výťahu prekážkou, preto sme sa rozhodli ísť im v ústrety. Upravené volebné okrsky môžu znamenať drobný diskomfort v tom, že mnohí obyvatelia nepôjdu odvoliť na zaužívané miesto, ale verím, že sa s úpravou rýchlo zžijú,“ vysvetľuje starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Matúš Čupka a zdôrazňuje, aby si občania skontrolovali zoznam volebných okrskov a včas sa uistili, na akú adresu majú ísť voliť.

Zmena zároveň zefektívni prípravu a koordináciu volieb a prispeje k lepšiemu využitiu finančných prostriedkov vynaložených na voľby. Prípadné ušetrené prostriedky chce mestská časť využiť najmä v prospech lepších pracovných podmienok pre komisie vrátane ich rozšírenia o ďalších členov.

Interaktívna mapa a leták do schránky

O zmene bude miestny úrad informovať aj formou letáka, ktorý obyvatelia dostanú do poštovej schránky spolu s Oznámením o mieste a čase konania volieb. Na stránke mestskej časti pribudla aj interaktívna mapa, na ktorej si obyvatelia už teraz môžu pozrieť, do ktorého okrsku po novom patria. Nájdete ju online tu: https://mapy.banm.sk/ v sekcii „Voľby“.

Prezidentské voľby sa budú konať 23. marca 2024. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, uskutoční sa druhé kolo volieb v termíne 6. apríla 2024.

PR: Mgr. art. Mgr. Jana Žjak, PhD.