Machivelliho Vladár vychádza v revidovanom preklade a s obálkou popredného grafického dizajnéra Pala Bálika

Niccolò Machiavelli sa vo svojej literárnej činnosti sa zaoberal najmä politikou. V diele Vladár (1513), ktoré neskôr Montesquieu nazval „politickou lekárňou“, zhŕňa svoje skúsenosti a dopĺňa ich historickými vedomosťami a úvahami o povahe ľudí. Cieľom diela bolo poskytnúť kniežatám návod na to, ako vytvoriť vnútorne aj navonok silný štát. Na dosiahnutie tohto cieľa, ako tvrdí Machiavelli, si najskôr treba uvedomiť, že ľudí nemotivujú mravné normy alebo ideály, ale len materiálne záujmy (snaha hromadiť majetok), a že sú ľudia od prírody zlí, leniví a degenerujú, ak ich nič nenúti prekonávať tieto prirodzené vlastnosti. Politické usporiadanie štátu teda nie je ani dielo Božie, ani nestojí na nejakých prirodzených právach a politika silných nie je uskutočňovaním morálnych a právnych zásad, ale štát naopak tvorí egoistická sila silných. Jeho dielo možno pre niekoho vyznieva cynicky a bezohľadne, ale v kontexte dnešnej doby mu mnohí môžu dávať za pravdu. Určite však Vladára nemožno chápať ako návod na spravovanie spoločnosti, skôr dôvod na zamyslenie, prečo sa ľudstvo za toľko storočí nedokázalo poučiť z vlastných chýb. 

Vladár vychádza vo vydavateľstve IKAR v revidovanom preklade, ktorý je dielom dcéry pôvodného prekladateľa Mikuláša Pažitku, Oľgy Pažitkovej. Autorkou ilustrácie na obálke je Daniela Olejníková. Za grafickým dizajnom knihy stojí Palo Bálik. 

O čom je kniha: 

Machiavelliho Vladár patrí k základnému fondu diel svetovej literatúry. Florentský sekretár, vyslanec a teoretik doň vložil myšlienky, vyvierajúce zo skúseností, ktoré nazbieral za svojej verejnej činnosti. Machiavelli je realista a jediný prostriedok na to, aby vlasť bola slobodná a nezávislá, vidí v tom, že opraty vlády chytí silná ruka, človek, ktorý sa nezľakne žiadneho nástroja, aby dosiahol svoj – v autorovom chápaní a čase vznešený – cieľ. Niektoré jeho zásady a poučky sú chladné a trpké, pochopiteľné len v kontexte doby. Práve pri Machiavellim však často dochádza k dezinterpretáciám. Dodnes sa naňho s obľubou odvolávajú štátnici a politici, no azda by bolo namieste nechápať jeho najznámejšie dielo ako všeobecne a nadčasovo platný návod na spravovanie spoločnosti.

O čom je kniha: 

Machiavelliho Vladár patrí k základnému fondu diel svetovej literatúry. Florentský sekretár, vyslanec a teoretik doň vložil myšlienky, vyvierajúce zo skúseností, ktoré nazbieral za svojej verejnej činnosti. Machiavelli je realista a jediný prostriedok na to, aby vlasť bola slobodná a nezávislá, vidí v tom, že opraty vlády chytí silná ruka, človek, ktorý sa nezľakne žiadneho nástroja, aby dosiahol svoj – v autorovom chápaní a čase vznešený – cieľ. Niektoré jeho zásady a poučky sú chladné a trpké, pochopiteľné len v kontexte doby. Práve pri Machiavellim však často dochádza k dezinterpretáciám. Dodnes sa naňho s obľubou odvolávajú štátnici a politici, no azda by bolo namieste nechápať jeho najznámejšie dielo ako všeobecne a nadčasovo platný návod na spravovanie spoločnosti.

Viac o knihe: https://www.bux.sk/knihy/731335-vladar.html

O autorovi: Machiavelliho často pokladajú za prvého teoretika moderného štátu, t. j. za prvého, kto tematizoval moderný štát ako špecifický politický útvar. Skúmal reálne možnosti politickej vôle a čo má politik robiť, aby dosiahol svoje ciele. Jeho politická koncepcia usúvzťažňovala to, čo Machiavelli vypozoroval na despotizme jeho doby so všeobecnými myšlienkami o práve, slobode a štáte. Jeho názory na človeka pôsobia pomerne naturalisticky. Jeho názory na politiku možno jednoducho chápať ako ospravedlňovanie každého násilia, ak len prispieva k upevňovaniu štátu. Pojem ‘”machiavellizmus”‘ preto aj označuje používanie zákerných, bezohľadných spôsobov na dosiahnutie svojho cieľa, najmä v politike. Treba si však uvedomiť, že jeho názory vychádzajú z pomerne chaotických aj bezohľadných pomerov čias, v ktorých Machiavelli žil. 

Kniha vychádza vo vydavateľstve Ikar, počet strán 136, MOC 14,90 eur.

PR: Mgr. Lucia Čarná