Počet invalidných dôchodcov na Slovensku výrazne klesá. Čo je za tým?

Počet invalidných dôchodcov sa na Slovensku z roka na rok znižuje. Len za posledné tri roky ich počet klesol o takmer 13 tisíc. Kým na konci roka 2020 evidovala Sociálna poisťovňa takmer 233,5 tisíc invalidných dôchodcov, ku koncu decembra minulého roka ich bolo 220 tisíc.

Prehodnocovanie miery invalidity

Ministerstvo práce momentálne analyzuje dôvody klesajúceho počtu vyplácaných invalidných dôchodkov, ku ktorému dochádza už od roku 2018.

posledných rokoch sa zdajú byť počty vyplácaných invalidných dôchodkov do 70 % stabilné, no výrazne klesá počet invalidných dôchodkov nad 70 %. Keďže predmetná analýza ešte nie je sfinalizovaná, popis týchto dôvodov by bol v súčasnosti predčasný.“ 

Prehodnocovanie miery invalidity

Zaujímali sme sa, či tieto poklesy nesúvisia s prehodnocovaním miery invalidity, ktorú Sociálna poisťovňa avízovala na základe novely zákona o sociálnom poistení.

„Vplyv na pokles poberateľov invalidných dôchodcov v rokoch 2020 až 2022 mala najmä pandémia a úmrtia pre ochorenie COVID-19.“ 

redakcia premium news