RTVS: Slovenský rozhlas sa pripája k Svetovému dňu rozhlasu

Svetový deň rozhlasu pripadá na 13. februára a Slovenský rozhlas naň reaguje zmenou vysielacej štruktúry. UNESCO World Radio Day je medzinárodný deň vyhlásený Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) s cieľom osláviť rádio ako médium a zároveň zvýšiť povedomie o jeho význame v každodennom živote ľudí. 

Cieľom UNESCO World Radio Day je podporiť spoluprácu medzi vysielateľmi a motivovať väčšie sieťovanie i zdieľanie vedomostí medzi rádiovými stanicami a profesionálmi. Každý rok sa sústredí na rôzne témy, ktoré zdôrazňujú sociálne, kultúrne a ekonomické prínosy rádia. Tohtoročná téma znie „Rozhlas: sto rokov informácií, zábavy a vzdelávania“. 

Rádio Slovensko sa pripojí k Svetovému dňu rozhlasu hneď ráno o 5.50 h s publicistickým príspevkom, že rozhlasové vlny nepoznajú hranice. Vďaka krátkovlnnému vysielaniu už dlhé roky dokážu ľudia počúvať slovenské a predtým československé rozhlasové vysielanie už desaťročia, viacerí si naň navykli už v 80-tych rokoch a dnes počúvajú vysielanie Rádia Slovakia International zo Slovenska. V montáži sa dozvieme skúsenosti od poslucháčov z troch krajín: Kanady, Pakistanu a Fínska. Moderátorka Barbara Štubňová sa v Rannej téme od 6.00 do 9.00 h bude pýtať poslucháčov kde nás najčastejšie počúvajú. O 14.47 h je pripravený publicistický príspevok redaktorky Dáši Omastovej Rádio naprieč generáciám, ktorý informuje o súčasnej cieľovej skupine rozhlasového vysielania a obsahu, ktorý sa jej ponúka.

Rádio Devín pripravilo pri príležitosti Svetového dňa rádia v utorok 13. februára nasledovný program:Ars musica o 10.00 h prinesie spomienku na známeho – neznámeho Zoltána Hrabussaya, ktorý je  súčasťou histórie rozhlasového Rádiožurnálu a zároveň osobnosťou odkrývajúcou hudobnú históriu Bratislavy. V relácií Ladenie o 14.00 h Ľuboš Černák, riaditeľ Slovenského rozhlasu, priblíži poslucháčom aktuálny stav a víziu vysielania Slovenského rozhlasu. Večer na tému s Natáliou Dadíkovou o 19.00 h prinesie diskusiu pri príležitosti Svetového dňa rozhlasu. Rádio nás už takmer 100 rokov sprevádza cestičkami každodenného života, aj naprieč brázdami veľkých spoločenských prevratov. Aký bol rozhlas kedysi, ako sa zmenil a aká je jeho perspektíva na dynamickej mediálnej scéne 21. storočia? Pozvánku do diskusie prijali hudobná redaktorka Melánia Puškášová, spoluzakladateľ Rádiožurnálu Dalibor Klíma a intendantka Rádia Devín Zuzana Belková.

Rádio Regina Stred sa Svetovému dňu rádií bude venovať v prúdovom vysielaní. V Rádiobudíku sa zameria na tému „rozhlas a podcasty“, o 10.40 h bude nasledovať mini-sonda do internátneho rozhlasového štúdia RAPEŠ Žilinskej univerzity. Oslavy budú pokračovať aj pred pol štvrtou popoludní, keď sa redaktori zamerajú na fenomén „vidiek a rádio“.Moderátori Rádia Regina Východ si pripomenú Svetový deň rozhlasu v prúdovom vysielaní hneď zrána o 6.47 h v rubrike Zamyslenie , kde sa budú venovať téme Svetového dňa rádií.Rádio Regina Západ sa bude v čase od 10.00 do 11.00 h. venovať téme rozhlasovej zábavy. Patril a patrí humor do éteru? Vyjadrí sa Rasťo Piško, kedysi ako poslucháč, dnes ako tvorca rozhlasovej zábavy. S Martou Balážovou, autorkou mnohých rozhlasových vzdelávacích projektov bude odvysielaný rozhovor o úlohe rozhlasu pri vzdelávaní a poslucháči sa dozvedia aj názor sociologičky Silvie Porubänovej na otázku, či má v súčasnosti rozhlas čo ponúknuť. 

Rádio Slovakia International sa v rozhovore Martiny Šimkovičovej Greňovej so šéfkou UNESCO pre rozvoj médií a pre médiá v núdzových situáciách zameralo na budúcnosť. Mirta Lourenco hovorí o overovaní faktov ako o konkurenčnej výhode verejnoprávneho rozhlasu, rozoberá využívanie AI i o tom, ako získať  najmladšiu generáciu konzumentov audio obsahu. Rozhovor dopĺňa Anna Vošalíková, šéfproducentka audioportálu můjzrozhlas.cz, ktorá pri príležitosti storočnice  Českého rozhlasu rozvíja možnosti jeho rozvoja do budúcnosti.

Rádio je považované za mocný nástroj pri zvyšovaní povedomia o rôznych sociálnych problémoch a podpore vzdelávania, ako aj pri poskytovaní platformy pre demokratický diskurz. Napriek moderným technológiám, ktoré sa rýchlo rozvíjajú, zostáva rádio jedným z najdostupnejších médií na celom svete, najmä však tam, kde je prístup k internetu obmedzený.

PR: Ivana Zečevič