Šéf RTVS Ľuboš Machaj bojuje s ministerkou, odmietol účasť na výbore!

Zákon ho nezaväzuje zúčastňovať sa výborov a svoje povinnosti si riadne splnil pri voľbe riaditeľa. Vo svojom stanovisku ďalej uviedol, že stále spolupracuje aj s výborom pre nezlúčiteľnosť funkcií.

Na výbor ho pozvali pre jeho osobný bankrot, čo bolo aj jediným bodom programu výboru.

Sledujeme boj medzi ministerstvom a riaditeľom RTVS? Kto to vydrží dlhšie? Čo si myslíte Vy?


Napíšte do komentárov Váš názor a relevantné komentáre odmeníme vecne, finančne, alebo vstupenkami do kina. Sme prvé médium, ktoré Vás odmení za komentár!


Mgr. Ľuboš Machaj sa narodil 29. apríl 1954 v Bratislave. Je slovenský rozhlasový a televízny dramaturg, manažér a od augusta 2022 riaditeľ RTVS.

V roku 1978 absolvoval štúdium odboru estetická výchova – slovenský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V rokoch 1978 – 1990 pracoval v Československom rozhlase v Bratislave, najprv ako dramaturg v Hlavnej redakcii hier pre deti a mládež, neskôr ako redaktor a moderátor relácie Pozor, zákruta! a od roku 1984 znova ako dramaturg rozprávkových rozhlasových hier, ktorých dramatizoval viac než 100 a viaceré získali rôzne ocenenia. V rokoch 1990 – 1993 pôsobil ako riaditeľ Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana. V roku 1993 sa stal spolumajiteľom Rádia Twist, v ktorom zároveň 10 rokov pôsobil ako programový riaditeľ (medzi akcionármi boli aj rodinné väzby, sestra Andreja Hryca Bohdana Machajová bola vtedajšia manželka Ľuboša Machaja). V rokoch 2003 – 2006 bol dramaturgom a neskôr šéfdramaturgom druhého programu v Slovenskej televízii (STV) odkiaľ prešiel na pozíciu riaditeľa sekcie programu Slovenského rozhlasu (SRo). Po zlúčení STV a SRo do Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) v januári 2011 bol do septembra riaditeľom sekcie programu v televíznej časti. Následne do roku 2013 opäť programovým riaditeľom v rozhlasovej časti. Od roku 2011 spolupracoval aj na príprave programov, napr. Čo sa stalo s Robertom Rothom, Bola raz jedna povesť alebo SK Dejiny. 30. júna 2022 ho poslanci Národnej rady SR zvolili do funkcie generálneho riaditeľa RTVS s päťročným funkčným obdobím od 2. augusta 2022.

zdroj: RTVS