Stavebná skupina HSF System sa hlási k trvalo udržateľnému podnikaniu

Medzinárodná stavebná skupina HSF System, ktorá je súčasťou holdingu PURPOSIA Group, sa aktívne zapojila do podávania správ o udržateľnosti ESG podľa noriem EÚ. V tomto roku plánuje vlastné strešné fotovoltaické elektrárne alebo zaradenie elektrických vozidiel do vozového parku spoločnosti.

Stavebná skupina HSF System sa v Českej republike a na Slovensku zameriava nielen na ekologickú udržateľnosť stavieb, ktoré sama realizuje ako generálny dodávateľ, ale snaží sa prinášať „zelené“ riešenia aj do sídla svojej spoločnosti a vlastných developerských projektov pod značkou ANTRACIT. „Udržateľná výstavba je jednou zo základných požiadaviek na spoluprácu zo strany investorov a my sa snažíme tieto požiadavky plniť. Preto sme okrem európskeho štandardu udržateľnej výstavby podľa BREEAM a certifikácie DGNB začali v našej stavebnej skupine podávať ESG reporting podľa nových noriem EÚ, aj keď zatiaľ nie je povinný,“ hovorí Tomáš Kosa, riaditeľ stavebnej skupiny HSF System.

V minulom roku si stavebná skupina HSF System dala vypočítať svoju uhlíkovú stopu podľa medzinárodného štandardu GHG Protocol. Celková uhlíková stopa spoločnosti za rok 2022 sa medziročne znížila o 8,2 %. Na základe tejto analýzy a dekarbonizačných odporúčaní spoločnosti ČSOB Advisory, a.s., bude stavebná skupina HSF System v roku 2024 realizovať niekoľko „zelených“ projektov v Českej republike a na Slovensku. „Budujeme fotovoltaické elektrárne na strechách budov v Ostrave a Žiline, kde máme centrálu. Časť energie chceme využiť na prevádzku nabíjacích staníc pre elektromobily, ktoré budú v budúcnosti vybudované v areáli. V najbližších rokoch plánujeme rozšíriť aj existujúci vozový park hybridných a elektrických vozidiel určených predovšetkým na krátke vzdialenosti,“ hovorí Tomáš Hess, obchodný riaditeľ stavebnej skupiny HSF System.

V rámci vykazovania ESG musí byť spoločnosť aktívna aj v ďalších oblastiach, ako je starostlivosť o zamestnancov, vzťahy s komunitou, charita a filantropia. Spoločnosť HSF System podporuje rôzne organizácie alebo projekty v sociálnej oblasti, oblasti športu alebo zdravotníctva. V roku 2022 získala spoločnosť HSF System po druhýkrát vo svojej histórii Cenu hejtmana Moravskosliezskeho kraja za spoločensky zodpovedné aktivity. V roku 2023 získala spoločnosť aj absolútne víťazstvo v Národnej cene Českej republiky za spoločenskú zodpovednosť a trvalo udržateľný rozvoj v kategórii súkromný sektor. Jedno z najprestížnejších domácich ocenení udeľuje Ministerstvo priemyslu a obchodu v spolupráci s Radou kvality Českej republiky v súlade s Národnou politikou kvality Českej republiky. 

HSF System navyše patrí medzi najlepšie riadené spoločnosti v Českej republike, čo potvrdzuje aj ocenenie spoločnosti Deloitte v programe Czech Best Managed Companies pre najlepšie riadenú spoločnosť v Českej republike za rok 2023. Odborná porota prestížneho programu hodnotila u každej ocenenej spoločnosti štyri hlavné oblasti – firemnú stratégiu, manažérske a finančné výsledky, produktivitu a inovácie a firemnú kultúru. „Sme aktívni vo všetkých oblastiach, ktoré zahŕňa pojem ESG – environmentálna, sociálna a riadiaca, čo sa odráža tak v oceneniach, ktoré sme získali od rešpektovaných inštitúcií a organizácií, ako aj v našej každodennej prevádzkovej činnosti,“ dodáva Tomáš Hess.

TS: Ing. Lukáš Klapil