Informácie o vstupenkách na kvalifikačný duel Slovensko – Island

Slovenský futbalový zväz oznamuje fanúšikom, že aktuálne sú vstupenky na zápas kvalifikácie ME 2024 Slovensko – Island (16. novembra 2023 o 20:45 na NFŠ v Bratislave) na stránke oficiálneho predajcu nedostupné. Po ukončení opcií budú vstupenky uvoľnené do predaja 2. novembra 2023 o 11:00.

ONLINE PREDAJ

Vzhľadom na ukončenie partnerských opcií, ako aj ukončenie ponuky pre fanúšikov, ktorí boli na zápasoch v Portugalsku a Luxembursku, budú do predaja uvoľnené vstupenky: TICKETMEDIA.sk a to vo štvrtok 2. 11. 2023 o 11:00 hod.

CENA VSTUPENIEK 

30 eur/ 1. kategória

24 eur/ zľavnená vstupenka 1. kategória (ZŤP, Dieťa do 12 rokov, Senior 62+)

18 eur/ 2. kategória

14 eur/ zľavnená vstupenka 2. kategória (ZŤP, Dieťa do 12 rokov, Senior 62+)

180 eur/ VIP

3 000 eur/ SKY BOX

4 eurá/ ZŤP-S (vozičkár a doprovod)

Upozorňujeme, že každý návštevník, aj maloleté dieťa, musí mať platnú vstupenku na konkrétne sedadlo na štadióne. Nie je možné zobrať dieťa na štadión bez vstupenky a posadiť si ho na kolená.

Pre držiteľov preukazu ZŤP-S, ak nie je vozičkár, platí zľavnená cena vstupenky ako pre ZŤP. Zľavnená vstupenka je určená iba pre držiteľa preukazu a pre prípadný doprovod platí plná cena vstupenky, bez možnosti zľavy.

PONUKA BUSINESS / SKY BOX

V prípade záujmu o túto kategóriu vstupeniek:

BUSINESS (VIP) vstupenky, SKY BOX: Kapacitné možnosti sektorov v rámci SKY BOXov a BUSINESS (VIP) boli naplnené a objednávky na túto kategóriu vstupeniek už neprijímame. V prípade, že sa uvoľnia kapacity, budeme každého záujemcu evidovať a kontaktovať podľa doručenia požiadavky.

Vstup do VIP zóny sa neodporúča deťom / mladistvým do 15 rokov veku a každá osoba musí mať platnú vstupenku. 

PODMIENKY NÁKUPU VSTUPENIEK

registrácia – vytvorenie si konta na web stránke Ticketmedia.sk, potrebné najmä na doručenie elektronických vstupeniekna jeden nákup, tj. na jedného registrovaného užívateľa(zákazníka), bude možné si zakúpiť max. 4 vstupeniekpriamy online nákup vstupeniek, bez možnosti rezervácie a bez možnosti zakúpenia na kamenných predajných miestachzápas nie je vedený v osobitnom režime a nie je povinné pri nákupe vstupeniek uvádzať údaje každého držiteľa vstupenky

VSTUPENKA ZŤP-S: vozičkár + 1 doprovod

Písomná požiadavka v termíne do 10.11.2023 do 16:00hod. e-mailom na vstupenky@futbalsfz.sk s uvedením nasledovného:

meno, priezvisko držiteľa preukazukontaktné údaje: telefón, e-mailpríloha – platný ZŤP-S preukaz 

každý žiadateľ o túto vstupenku obdrží informácie zo strany SFZ o následnej platbe za vstupenky, ako aj doručení konkrétnej vstupenky na zápaspožiadavky budú vybavované chronologicky, tj. podľa dátumu doručenia zakúpená vstupenka pre ZŤP-S v uvedenej cene, tj. vozičkár + 1 doprovod, je platná pre tieto 2 osoby. 

ŠTADIÓN

Brány štadióna sa v deň zápasov otvoria 2 hodiny pred výkopom, tj. o 18:45 hod., ak nebude rozhodnuté inak. 

V deň zápasu budú pred vstupom na štadióne prebiehať kontroly:

bezpečnostná prehliadka a následne vstup cez turnikety na štadión

V prípade zľavnených vstupeniek je potrebné sa pri vstupe na štadión preukázať patričným dokladom(ZŤP preukaz, dokladom totožnosti alebo kartičkou poistenca, ak sa jedná o dieťa do 12 rokov), ak bude držiteľ vstupenky vyzvaný usporiadateľom pri vstupe na štadión.

Osobám, ktoré budú vyhodnotené organizátorom podujatia ako rizikové v zmysle § 2 písm. j) Zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o doplnení niektorých zákonov nebude umožnený vstup na podujatie.

Zdroj: futbalsfz.sk