Radosť v slovenskej škôlke v Srbsku!

Nadácia Braća Karić darovala najmodernejšie vybavenie vo Vojvodine

Nadácia Braća Karić, vedená čestnou predsedníčkou nadácie Milankou Karić, navštívila materskú školu Včielka v Báčskom Petrovci. Toto zariadenie navštevuje takmer päťsto detí slovenskej národnosti v štyroch samostatných jednotkách. Slovenská národnostná menšina vo Vojvodine žije na území obce Bački Petrovac v štyroch osadách, ktoré majú vlastné materské školy a teraz sú všetky tie inštitúcie bohatšie o dar Nadácie Braća Karića – štyri digitálne interaktívne tabule – televízory najnovších generácie.

Materská škola plná detí s riaditeľkou zariadenia Včielka Anou Laćarak a predsedníčkou obce Bački Petrovac Jasnou Šprohom srdečne privítala delegáciu Nadácie Braća Karića na čele s čestnou predsedníčkou Milankou Karić spolu s riaditeľkou Nadácie Ljubicou Vukotić a viceprezidentom obchodnej skupiny BK Tesla Tihomir Simić. Materskou školou sa ozýval detský krik, smiech a piesne, pričom zástupcovia zariadenia Včielka prezentovali delegácii nadácie svoje doterajšie úspechy, aktivity a plány do budúcnosti. Táto inštitúcia je lídrom v aplikácii digitálnych technológií v materských školách, ale aj strážkyňou tradičných rodinných hodnôt a histórie a dedičstva slovenského ľudu. Prácou a činnosťou tejto inštitúcie sa pestujú vzťahy a priateľstvo medzi Srbmi a Slovákmi a podnecujú sa iniciatívy, ktoré tieto vzťahy ďalej zlepšujú.

Rodinné hodnoty, tradícia a dedičstvo sú niečo, za čo rodina Karićovcov vždy bojovala a presadzovala ich, najmä prostredníctvom humanitárnej práce Nadácie bratov Karićovcov už 45 rokov. Rodina Karićových pokračuje v uplatňovaní hodnôt, ktoré priniesli zo svojho krbu v krásnom Peci dodnes. Dobré skutky a láskavosť nemôžu zostať skryté, ako hovorieval svätý biskup Nikolaj Velimirović – Konajte dobro a zakopte ho pod kameň, z kameňa sa urobí jazyk a odhalí sa. „Polstoročie humanitárnej práce Nadácie bratov Karićových oslavujeme novými dobrými skutkami – pomáhame najmenším našich slovenských priateľov, pretože deti sú najdôležitejšou súčasťou rodiny a rodina je najbezpečnejšie miesto,“  zdôraznila vo svojom príhovore Milanka Karić.

Najmenší sa mohli špeciálne poďakovať delegácii nadácie – predviedli niekoľko slovenských ľudových piesní v slovenských krojoch a svoje nové hračky privítali smiechom a pokrikmi. Tím Nadácie Braća Karić tiež odovzdal najmenším roztomilé balíčky spolu s interaktívnymi knihami pre deti, ktorých autorkou je Danica Karić, prezidentka Nadácie Braća Karić. Nádherná rodinná atmosféra hry a radosti bola korunou návštevy Nadácie Braća Karića a skutočne najkrajším poďakovaním.

Po návšteve materskej školy sa delegácia nadácie vybrala do Obce Bački Petrovac, kde sa uskutočnilo pracovné stretnutie s predsedom a vedením obce. Ako zdôraznila Milanka Karić – Nadácia nehovorí ani nesľubuje, ale snaží sa pomáhať tým správnym ľuďom na správnom mieste. 

Predškolská Včielka je v Srbsku priekopníkom v aplikovaní digitálnych technológií pri práci s deťmi – zaviedli sériu vzdelávacích hier do každodenného používania a tie hry sú vlastne prvé detské krôčiky vo svete digitálnych technológií a programovania. Inštitúcia Včielka pod vedením vedenia Obce Bački Petrovac podnikla prvé kroky v aplikácii inteligentných digitálnych hračiek v materských školách a Nadácia Braća Karića teraz podporila túto iniciatívu darom najnovších tabúľ – televízorov, ktoré budú široko používané pri vzdelávaní a zábave detí. Na týchto televízoroch môžu deti kresliť, písať, mazať, ako aj vysielať a upravovať fotografie a videá pomocou jednoduchej a špičkovej technológie, ktorá sa mimoriadne ľahko používa. Medzi hračky, ktoré drobci v týchto škôlkach doteraz používali, patril digitálny mikroskop, fotoaparáty vhodné pre deti, ale aj najobľúbenejšia hračka s názvom bee-bot, teda včelí robot. Keďže včielka je po slovensky včielka, je jasné, prečo tú konkrétnu hračku milujú drobci v tejto škôlke najviac a teraz s pomocou tabule – televízora, ktorý dostali, ju budú môcť využívať ešte viac spôsoby.

TS: Anka Olvecká